Πρόγραμμα Σπουδών

Το CGS είναι επίσημα πιστοποιημένο σχολείο IB MYP από τον Ιανουάριο 2014.

Το IB Middle Years Programme είναι ένα σύγχρονο πρόγραμμα φοίτησης και αγωγής, το οποίο βασίζεται:

στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Ε.Π.Σ.), στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ) υποχρεωτικής εκπαίδευσης και στο Μiddle Years Programme (MYP) του Ιnternational Baccalaureate (IB) και καλύπτει ηλικιακά τις 3 τάξεις του Γυμνασίου και την Α’ Λυκείου.

To Πρόγραμμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΒ ΜΥΡ) έχει ως στόχους του οι μαθητές:

 • να αναπτύσσουν υπεύθυνη στάση απέναντι στη μάθηση
 • να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία βρίσκονται
 • να συνδυάζουν τις γνώσεις, τις εμπειρίες και την κριτική σκέψη που έχουν αποκτήσει για την επίλυση προβλημάτων έξω από το στενό πλαίσιο της σχολικής τάξης
 • να αντιλαμβάνονται τη θέση τους σε μια διεθνοποιημένη κοινωνία
 • να αποκτήσουν μια διεθνή θεώρηση των πραγμάτων
 • να μαθαίνουν να δρουν υπεύθυνα τόσο ατομικά όσο και συλλογικά
 • να διευρύνουν το σύστημα αξιών τους
 • να διαμορφώνουν αισθητικά κριτήρια
 • να αναπτύξουν όλες τις πλευρές της προσωπικότητάς τους

Βασίζεται σε δύο παράλληλους και συµπληρωµατικούς µεταξύ τους άξονες:

 • Την κάλυψη και ενίσχυση της ύλης του Εθνικού Προγράμματος
 • Τη διεπιστηµονικότητα και τη διαθεµατικότητα

∆ιεπιστηµονικότητα είναι η συνεργασία των επιστηµονικών κλάδων µεταξύ τους, προκειµένου να διερευνηθούν και να δοθούν απαντήσεις σε διάφορα θέµατα. Απαντά στο ερώτημα: «Ποιες επιστήµες εµπλέκονται στη µελέτη ενός θέµατος;»

∆ιαθεµατικότητα είναι µία ευρύτερη έννοια, που καταργεί τα στεγανά των µαθηµάτων και προσεγγίζει ένα θέµα µε ένα συγκροτηµένο και ενιαίο σύνολο γνώσεων και µια ολιστική αντίληψη της γνώσης. Συνοψίζεται στο ερώτημα: «πώς ένα θέµα ανοίγει νέα γνωστικά πεδία, λειτουργώντας σαν κόµβος στον οποίο συµπυκνώνονται γνώσεις, πρακτικές, συνήθειες, στάσεις, έθιµα που συγκεντρώνουν πολλά πεδία ανθρώπινης γνώσης και δραστηριότητας;»

Σχετικό ενημερωτικό video για το MYP στο Link: http://www.ibo.org/myp/index.cfm
Για περισσότερες πληροφορίες για τα ΙΒ Προγράμματα επισκεφθείτε: http://www.ibo.org

 

Το προφίλ του μαθητή

Kοινός στόχος όλων των προγραμμάτων ΙΒ (International Baccalaureate), άρα και του Προγράμματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΜΥΡ (Middle Years Programme) είναι να συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση ανθρώπων με παγκόσμια συνείδηση, οι οποίοι αναγνωρίζουν την κοινή φύση όλων των ανθρώπων και αναλαμβάνουν από κοινού την προστασία του πλανήτη, με σκοπό να δημιουργήσουν ένα καλύτερο και πιο ειρηνικό κόσμο.

Ως μαθητές ενός ΙΒ σχολείου επιδιώκουμε να:

 • Ερευνούμε.  Αναπτύσσουμε τη φυσική μας περιέργεια.  Αποκτούμε τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διεξαγωγή της έρευνας, μπορούμε να μαθαίνουμε αυτόνομα αλλά και σε συνεργασία με άλλους.  Απολαμβάνουμε ενεργά τη μάθηση και διατηρούμε την αγάπη για τη γνώση σε όλη μας τη ζωή.
 • Γνωρίζουμε.  Κατανοούμε μέσα από τις έννοιες, εξερευνούμε τη γνώση μέσα από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων.  Μας απασχολούν ιδέες και ζητήματα τοπικής και παγκόσμιας σημασίας.
 • Σκεπτόμαστε.  Χρησιμοποιούμε την κριτική και δημιουργική σκέψη, για να αναλύουμε και να αναλαμβάνουμε δράση σε σύνθετα προβλήματα.  Αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες και λαμβάνουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις με εντιμότητα και ευσυνειδησία.
 • Επικοινωνούμε.  Εκφραζόμαστε με αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα σε περισσότερες από μία γλώσσες και με ποικιλία μέσων επικοινωνίας. Συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά, με σεβασμό στην άποψη άλλων ατόμων ή ομάδων.
 • Έχουμε αρχές.  Δρούμε με ακεραιότητα και εντιμότητα, με υψηλό αίσθημα δικαιοσύνης και σεβασμού της αξιοπρέπειας των ανθρώπων σε όλον τον κόσμο.  Αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεών μας και των συνέπειών τους.
 • Διαθέτουμε ευρύ πνεύμα. Εκτιμούμε τον πολιτισμό μας και την προσωπική μας πορεία, καθώς και τις αξίες και τις παραδόσεις των άλλων.  Αναζητούμε και αξιολογούμε ένα εύρος απόψεων και επιθυμούμε να βελτιωνόμαστε μέσω των εμπειριών μας.
 • Νοιαζόμαστε. Συμπάσχουμε, συμπονούμε, σεβόμαστε.  Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε και αναλαμβάνουμε κοινωνική δράση με σκοπό να συμβάλλουμε θετικά στη ζωή των άλλων και στον κόσμο που μας περιβάλλει.
 • Τολμάμε. Αντιμετωπίζουμε την αβεβαιότητα προνοητικά και αποφασιστικά.  Εργαζόμαστε ατομικά αλλά και συλλογικά, ώστε να διερευνούμε νέες ιδέες και καινοτόμες στρατηγικές.  Είμαστε επινοητικοί και ευέλικτοι απέναντι στις προκλήσεις και τις αλλαγές.
 • Κρατούμε ισορροπίες. Κατανοούμε τη σημασία της ισόρροπης ανάπτυξης σώματος, πνεύματος και ψυχής, ώστε να αποκτά ποιότητα τόσο η δική μας ζωή όσο και η ζωή των άλλων. Έχουμε επίγνωση ότι βρισκόμαστε σε σχέση αλληλεξάρτησης με τους άλλους ανθρώπους και με τον κόσμο στον οποίο ζούμε.
 • Αναστοχαζόμαστε.
  Εμβαθύνουμε στον κόσμο, στις ιδέες μας και τις εμπειρίες μας. Αξιολογούμε τις πράξεις και τις ιδέες μας ώστε να μπορούμε να βελτιωνόμαστε διαρκώς.  Προσπαθούμε να αντιληφθούμε τις δυνατότητες και τα όριά μας, ώστε να υποστηρίξουμε τη μαθησιακή και την προσωπική εξέλιξή μας.

Απόδοση στα Ελληνικά από την έκδοση «ΜΥΡ: From principles into practice».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: http://www.ibo.org/programmes/profile/

Log in with your credentials

Forgot your details?