Γυμνάσιο – Α΄ Λυκείου / IB MYP

Το CGS  είναι και επίσημα πιστοποιημένο σχολείο IB MYP από τον Ιανουάριο 2014.

Το IB Middle Years Programme είναι ένα σύγχρονο πρόγραμμα φοίτησης και αγωγής, το οποίο βασίζεται:

στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ) υποχρεωτικής εκπαίδευσης και στο Μiddle Years Programme (MYP) του Ιnternational Baccalaureate (IB) και καλύπτει ηλικιακά τις 3 τάξεις του Γυμνασίου και την Α’ Λυκείου.

To Πρόγραμμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΒ ΜΥΡ) έχει ως στόχους του οι μαθητές/τριες:

  • να αναπτύσσουν υπεύθυνη στάση απέναντι στη μάθηση
  • να συνδυάζουν τη γνωστική υποδομή, τις εμπειρίες και την κριτική σκέψη που έχουν αποκτήσει για την επίλυση προβλημάτων έξω από τα στενά πλαίσια της σχολικής τάξης
  • να αντιλαμβάνονται τη θέση τους σε μια διεθνοποιημένη κοινωνία
  • να μαθαίνουν να δρουν υπεύθυνα τόσο ατομικά όσο και συλλογικά
  • να διευρύνουν το σύστημα αξιών τους
  • να διαμορφώνουν αισθητικό κριτήριο

Σχετικό ενημερωτικό video για το MYP στο Link: https://www.ibo.org/programmes/middle-years-programme/

Για περισσότερες πληροφορίες για τα ΙΒ Προγράμματα επισκεφθείτε https://www.ibo.org/

Log in with your credentials

Forgot your details?