Γυμνάσιο – Α’ Λυκείου / IB MYP

Αποστολή του CGS

Στο CGS έχουμε ως προτεραιότητα να παρέχουμε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που καλλιεργεί στο μέγιστο τις δεξιότητες και τη συνολική προσωπικότητα κάθε μαθητή μας, συνδέοντας την εμπειρία της τάξης με τη ζωή και την καθημερινότητα εκτός σχολείου. Οι μαθητές μας εξελίσσονται σε ένα περιβάλλον συνεχούς έρευνας, συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού, λαμβάνοντας εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και χτίζοντας θετικές στάσεις ζωής ώστε να συνεισφέρουν εποικοδομητικά στον κόσμο που ζουν.

Η Αποστολή του Οργανισμού του ΙΒ

O oργανισμός του International Baccalaureate στοχεύει στη διαμόρφωση προσωπικοτήτων, που διαρκώς αναζητούν, αποκτούν γνώσεις, νοιάζονται για τον συνάνθρωπο, οραματίζονται και συμβάλλουν στην επίτευξη ενός καλύτερου και πιο ειρηνικού κόσμου με βάση τις αρχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης και του αλληλοσεβασμού.
Για το σκοπό αυτό, ο οργανισμός συνεργάζεται με σχολεία, κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς ώστε να σχεδιάσει διεθνή προγράμματα σπουδών υψηλών απαιτήσεων, που αξιολογούνται συστηματικά.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα ενθαρρύνουν τους μαθητές σε ολόκληρο τον κόσμο να γίνουν δραστήριοι, αλληλέγγυοι και υπέρμαχοι της δια βίου μάθησης, καθώς και να είναι σε θέση να κατανοούν και να αποδέχονται τη διαφορετικότητα.

Το CGS  είναι και επίσημα πιστοποιημένο σχολείο IB MYP από τον Ιανουάριο 2014.

Το IB Middle Years Programme είναι ένα σύγχρονο πρόγραμμα φοίτησης και αγωγής, το οποίο βασίζεται:

στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ) υποχρεωτικής εκπαίδευσης και στο Μiddle Years Programme (IB MYP) του Ιnternational Baccalaureate (IB) και καλύπτει ηλικιακά τις 3 τάξεις του Γυμνασίου και την Α’ Λυκείου.

To Πρόγραμμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΒ ΜΥΡ) έχει ως στόχους του οι μαθητές/τριες:

  • να αναπτύσσουν υπεύθυνη στάση απέναντι στη μάθηση
  • να συνδυάζουν τη γνωστική υποδομή, τις εμπειρίες και την κριτική σκέψη που έχουν αποκτήσει για την επίλυση προβλημάτων έξω από τα στενά πλαίσια της σχολικής τάξης
  • να αντιλαμβάνονται τη θέση τους σε μια διεθνοποιημένη κοινωνία
  • να μαθαίνουν να δρουν υπεύθυνα τόσο ατομικά όσο και συλλογικά
  • να διευρύνουν το σύστημα αξιών τους
  • να διαμορφώνουν αισθητικό κριτήριο

Σχετικό ενημερωτικό video για το IB MYP στο Link: https://www.ibo.org/programmes/middle-years-programme/

Για περισσότερες πληροφορίες για τα ΙΒ Προγράμματα επισκεφθείτε https://www.ibo.org/

Log in with your credentials

Forgot your details?