Δράσεις – Λυκείου

+

Η ΚΕ’ Σύνοδος του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βουλή των Εφήβων» θα διεξαχθεί Τετάρτη 14 έως την Παρασκευή 16 Ιουλίου

+

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021

+

Διάλογος δυο γενεών Μαθητές της Α΄ Λυκείου επικοινωνούν με την τρίτη ηλικία . Αποδεικνύουν ότι η απόσταση δεν μπορεί να μας χωρίζει!

+

Βιωματική Δράση | Λύκειο | Παρέμβαση σε όλα τα Τμήματα

+

Γ’ Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πρωταγόρας

+

Παρουσίαση από τον Διευθυντή του EMBL στους μαθητές Λυκείου

+

Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου του CGS

+

Συμμετοχή του CGS στο Πρόγραμμα Erasmus+

+

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β΄ – Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

+

ΤΟ GIN ΣΤΟ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ»

Log in with your credentials

Forgot your details?