CGS Academia

To CGS Academia λειτουργεί για 4η συνεχή χρονιά το βραβευμένο με βραβείο «Βέλτιστης Μαθησιακής Εμπειρίας» στα EducationBusiness Awards 2016 πρόγραμμα “CGS Academia” που απευθύνεται σε μαθητές/τριες του σχολείου με υψηλά κίνητρα μάθησης και υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, την καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, ανάλυσης και σύνθεσης προσφέροντάς στους συμμετέχοντες ερεθίσματα από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων όπως Αστροφυσική, Εικαστικά, Δημιουργική Γραφή, Φιλοσοφία,  Προγραμματισμός,  Ρητορική, κ.ά.

 

Το Πρόγραμμα

Δομή Προγράμματος

Το CGS Academia περιλαμβάνει δύο ηλικιακές ομάδες: το Junior CGS Academia απευθύνεται σε μαθητές Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, ενώ το Senior CGS Academia απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου.

Το JuniorΑcademia καλύπτει πολλαπλές θεματικές περιοχές, τόσο από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες (Humanities&SocialSciences) όσο και από τις θετικές επιστήμες, τα μαθηματικά και την τεχνολογία (STEM). Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις, διαλέξεις και σεμινάρια βιωματικού χαρακτήρα με στόχο την εισαγωγή τους σε επιστημονικές θεματικές εκτός αναλυτικού προγράμματος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες θα υπάρξει περαιτέρω εμβάθυνση κατά τα επόμενα χρόνια συμμετοχής στο CGSAcademia.

Το SeniorAcademia απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου, οι οποίοι διαχωρίζονται, ανάλογα με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους αλλά και την κλίση και προτίμησή τους, σε Academia “STEM” και Academia “Humanities and Social Sciences”. Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις, διαλέξεις και σεμινάρια βιωματικού χαρακτήρα με στόχο την εμβάθυνση τους σε επιστημονικές θεματικές εκτός αναλυτικού προγράμματος της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Screen Shot 2016-05-26 at 11.04.59 AM

 

Διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων

Για να λάβει πρόσκληση συμμετοχής στο Academia ένας/μια μαθητής/τρια, θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει προτάσεις από 4 ομάδες μαθημάτων (κλάδους).

Η επιλογή των μαθητών/τριών στηρίζεται στα ακόλουθα κριτήρια, που πρέπει να ικανοποιούνται κατά πλειοψηφία:

* Βαθμολογία προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς και/ή περιγραφική αξιολόγηση

* Διακρίσεις σε μαθητικούς διαγωνισμούς

* Επίδειξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης

* Υψηλά κίνητρα μάθησης και προσήλωση στην επίτευξη στόχων

* Ανεπτυγμένες δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας

 

Μαθητής/τρια που επιδείξει αξιοσημείωτη πρόοδο ή/και τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορεί να προταθεί για συμμετοχή στο Academia κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, και να συμμετέχει στο αντίστοιχο ηλικιακό πρόγραμμα με την εκκίνηση του επόμενου κατά σειρά θεματικού κύκλου.

 

Kύκλοι Μαθημάτων

Οι κύκλοι των μαθημάτων έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν πληροφορίες και γνώση από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και γνωστικά αντικείμενα, πέρα και εκτός του σχολικού αναλυτικού προγράμματος, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών στους οποίους απευθύνονται.

Το περιεχόμενο κάθε κύκλου σχεδιάζεται από τον διδάσκοντα και βασίζεται σε νέες ερευνητικές και παιδαγωγικές τάσεις.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οι κύκλοι διαμορφώνονται ως εξής:

Ο κύκλος του Junior Academia περιλαμβάνει τους εξής θεματικούς κύκλους:

 • Δημιουργική γραφή – Λαϊκό και έντεχνο παραμύθι/Χαϊκού
 • Μαθηματικά – Ψαμμίτης
 • Προγραμματισμός με Raspberry Pi
 • Ρητορική Τέχνη
 • Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Ιστορία και Θεωρία
 • Εισαγωγή στην Αστροφυσική
 • Visual Arts, Χαρτογραφώντας 7 στιγμές της καθημερινότητας

 

Ο κύκλος του Senior Academia με κατεύθυνση STEM περιλαμβάνει τους εξής θεματικούς κύκλους:

 • Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Ιστορία και Θεωρία
 • Βιοϊατρική, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Τηλεπισκόπηση, σε συνεργασία με τοΑστεροσκοπείο
 • Προγραμματισμός και Ρομποτική, Η έννοια του αλγόριθμου – Ανάλυση, Εφαρμογή και Υλοποίηση αλγορίθμων σε γλώσσα Python
 • Εισαγωγή στη Θεωρία Σχετικότητας
 • Εισαγωγή στις Οικονομικές Επιστήμες
 • Ανώτερα Μαθηματικά
 • Leadership & Entrepreneurship

 

Ο κύκλος του Senior Academia με κατεύθυνση Humanities & Social Sciences θα περιλαμβάνει θεματικούς κύκλους όπως:

 • Δημιουργική γραφή – Πεζογραφία/ποίηση στη θεματική «Ανθρώπινα Δικαιώματα»
 • Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Ιστορία και Θεωρία
 • Οι Αμυντικές Διεργασίες και η Λειτουργία τους
 • Εφαρμοσμένη Ηθική – Βιοηθική
 • Γλώσσα και Έμφυλες Ταυτότητες
 • Εισαγωγή στις Οικονομικές Επιστήμες
 • Leadership & Entrepreneurship

 

Διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων

Για να λάβει πρόσκληση συμμετοχής στο Academia ένας/μια μαθητής/τρια, θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει προτάσεις από 4 ομάδες μαθημάτων (κλάδους).

 

Η επιλογή των μαθητών/τριών στηρίζεται στα ακόλουθα κριτήρια, που πρέπει να ικανοποιούνται κατά πλειοψηφία:

* Βαθμολογία προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς και/ή περιγραφική αξιολόγηση

* Διακρίσεις σε μαθητικούς διαγωνισμούς

* Επίδειξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης

* Υψηλά κίνητρα μάθησης και προσήλωση στην επίτευξη στόχων

* Ανεπτυγμένες δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας

 

Μαθητής/τρια που επιδείξει αξιοσημείωτη πρόοδο ή/και τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορεί να προταθεί για συμμετοχή στο Academia κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, και να συμμετέχει στο αντίστοιχο ηλικιακό πρόγραμμα με την εκκίνηση του επόμενου κατά σειρά θεματικού κύκλου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CGS Academia, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη του προγράμματος, Πανδώρα Σιφνιώτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Log in with your credentials

Forgot your details?