Πληροφορίες & Εγγραφές

Όλες οι δραστηριότητες της Απογευματινής Ζώνης  (SMART)  είναι οργανωμένες σε επιστημονική βάση και εστιάζουν στην εξειδίκευση, τη βιωματική μάθηση, τη δημιουργική διασκέδαση και την ομαδική συνύπαρξη των παιδιών και είναι προσαρμοσμένες στις εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές ανάγκες των παιδιών, ανάλογα με την ηλικία τους και το μαθητικό τους πρόγραμμα.

Η ζώνη SMART  βασίζεται:

  • Σε μικρά τμήματα (έως 12 παιδιά) και σε διδασκαλία που στοχεύει στη φυσική και προσωπική ανάπτυξη κάθε παιδιού ξεχωριστά.
  • Στην ύπαρξη επιστημονικά ορισμένου εκπαιδευτικού πλαισίου και αυστηρού εσωτερικού κανονισμού προστασίας των παιδιών κατά ηλικία.
  • Στην επιλογή, εκπαίδευση και πιστοποίηση των προπονητών/εκπαιδευτών.
  • Στη συστηματική διαδικασία εποπτείας και αξιολόγησης των προπονήσεων και της προόδου των παιδιών.

Το SMART για τη φετινή χρονιά θα λειτουργήσει από Δευτέρα έως και Σάββατο στη ζώνη Προαιρετικών Δραστηριοτήτων (15.00-17.00), ανάλογα με την τάξη, το σχόλασμα κάθε επίπεδου και την επιλεγμένη δραστηριότητα. *Το πρόγραμμα της Juventus λειτουργεί στο πλαίσιο του Αθλητικού Συλλόγου. Η φόρμα εγγραφής και το πρόγραμμα ανάλογα με τις ηλικιακές κατηγορίες αναφέρονται στο  https://juventus.cgs.gr Eπισυνάπτονται Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Προαιρετικών Δραστηριοτητων SMART  & Δηλώσεις συμμετοχής.

Log in with your credentials

Forgot your details?