Ωδείο

Η μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Η επικοινωνία με τους ήχους δεν χρειάζεται μετάφραση, η μουσική λειτουργεί ως φυσικός ιστός επικοινωνίας. Σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες η λέξη Μουσική παραμένει ελληνική: music, musique, musik, musica – το ίδιο και ο ρυθμός (ritmo, rhythm, rythme), η μελωδία (melody, мелодия, melodia), η αρμονία (harmony, harmonie, harmoni).

Η καλλιτεχνική ομάδα του Ωδείου CGS, σας προσκαλεί στον κόσμο της μουσικής.

Το Ωδείο CGS προσφέρει μουσικές σπουδές όλων των επιπέδων, με ποιότητα και μεγάλο φάσμα επιλογών. Παρέχει αναγνωρισμένη από το κράτος πιστοποίηση και τίτλους σπουδών. Στο Ωδείο CGS λειτουργούν όλες οι τάξεις οργάνων του κλασικού τμήματος, του τμήματος μοντέρνας μουσικής και των θεωρητικών, υποχρεωτικών και ανώτερων καθώς και τμήμα προετοιμασίας για τα πανεπιστημιακά τμήματα Μουσικών Σπουδών..

Η προεισαγωγή στη μουσική, είναι μάθημα με εξαιρετική σημασία και απευθύνεται στα παιδιά προσχολικής (και πρώιμης σχολικής) ηλικίας. Το Ωδείο θα σας προτείνει το τμήμα εισαγωγής στη μουσική παιδεία που είναι για το δικό σας παιδί το πιο κατάλληλο.

Τα μαθήματα των οργάνων και του τραγουδιού είναι ατομικά. Στα ομαδικά μαθήματα εκτός των βασικών θεωρητικών, ανήκουν τα μουσικοπαιδαγωγικά, τα Μουσικά Σύνολα και το Μουσικό Θέατρο.

Στο Ωδείο επιδιώκουμε να υπηρετούμε αδιαλείπτως την αρχή της ποιότητας των σπουδών, της δημιουργικής ανάπτυξης και της συμμετοχής στη μουσική εμπειρία. Μια σειρά τακτικών συναυλιών, μαθητικών και επαγγελματικών, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, στο Μέγαρο Μουσικής, τρεις μέχρι σήμερα ηχογραφήσεις cds και συμμετοχές σε εκδηλώσεις άλλων φορέων (πχ της Ακαδημίας Αθηνών) έχουν μέχρι σήμερα προσφέρει στους μαθητές μας αξέχαστες εμπειρίες, την εξοικείωση τους με τα είδη της μουσικής, την αποκάλυψη των «μυστικών» της συμμετοχής σε μουσικά δρώμενα και το ρεπερτόριο των οργάνων.

Σχολή εγχόρδων

Σχολή κιθάρας

Σχολή πνευστών

Σχολή μονωδίας- τραγούδι

Σχολή πιάνου

Για να μάθει κανείς κάποιο μουσικό όργανο και να αποκτήσει τίτλο σπουδών, η φοίτηση στο Ωδείο είναι μονόδρομος.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει παρόμοια δυνατότητα και στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Πανεπιστημίων που έχουν τμήματα μουσικών σπουδών. Τα Ωδεία στην Ελλάδα λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και χορηγούν τίτλους σπουδών επικυρωμένους από το ΥΠΠΟ.

Οι κανόνες λειτουργίας των ωδείων φιλοξενούνται σε δύο Βασιλικά Διατάγματα: 11.11.1957 (ΦΕΚ 229/Α/57) “Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης” και 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/66) “Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων”. Ο νόμος 229 της 17/19.4.1976 εμπλουτίζει τα προηγούμενα ισχύοντα, δίνοντας περισσότερες οδηγίες σχετικά με τις εξετάσεις των Ωδείων κυρίως. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι πτυχία και διπλώματα επικυρωμένα από το ΥΠΠΟ δεν παίρνει ο μαθητής για όλα τα όργανα. Για τα μη αναγνωρισμένα όργανα (π.χ. μπουζούκι, ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό αρμόνιο κ.ά.) χορηγούνται από τα Ωδεία βεβαιώσεις σπουδών. Ακόμα και η κιθάρα μέχρι το 1986 δεν ήταν αναγνωρισμένη, αναγνωρίστηκε όμως το 1987.

Σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά δεδομένα και προσόντα οι δάσκαλοι των παιδιών μας στο Ωδείο φέρουν τον τίτλο: Επιμελητής: Πτυχιούχος χωρίς προϋπηρεσία. Μπορεί να διδάξει μαθητές Προκαταρκτικής σχολής. Δάσκαλος: Διπλωματούχος με προϋπηρεσία πέντε ετών. Μπορεί να διδάξει μαθητές Προκαταρκτικής, Κατωτέρας και Μέσης. Καθηγητής: Διπλωματούχος με πενταετή και πλέον προϋπηρεσία. Μπορεί να διδάξει όλες τις τάξεις. Το Ωδείο διοικείται από τον καλλιτεχνικό διευθυντή που διαθέτει καλλιτεχνική προϋπηρεσία ως μουσικός και Δίπλωμα σύνθεσης ή δίπλωμα φούγκας και οργάνου, καθώς και δεκαετή τουλάχιστον διαπιστωμένη προϋπηρεσία καθηγητή στο ΥΠΠΟ.

Από την ημερομηνία εγγραφής του μαθητή και ανά δύο εξάμηνα, κάθε σπουδαστής προσέρχεται σε εξετάσεις επιθεώρησης, είτε την θερινή περίοδο (Ιούνιο), είτε την χειμερινή (Ιανουάριο -Φεβρουάριο). Επαναληπτικές, δηλαδή συμπληρωματικές εξετάσεις τελούνται το Σεπτέμβριο. Οι τάξεις φοίτησης είναι τέσσερις: Προκαταρκτική Κατωτέρα, Μέση και Ανωτέρα.

Για τη φοίτηση στο Ωδείο: Ως πλήρες σχολικό έτος θεωρείται το άθροισμα δύο συνεχών διδακτικών εξαμήνων. Όταν ένας σπουδαστής ολοκληρώσει όπως ορίζεται από το ΥΠΠΟ την ύλη μιας τάξης, προσέρχεται σε προαγωγικές εξετάσεις για να κριθεί άξιος να προχωρήσει στην επόμενη. Σαν χρόνια φοίτησης αναφέρονται τα μίνιμουμ που απαιτούνται αλλά ο χρόνος κάθε τάξης μπορεί να επεκταθεί μέχρι και να διπλασιαστεί, κάτι πολύ σύνηθες. Για παράδειγμα, αναφέρεται χρόνος φοίτησης στην προκαταρκτική σχολή τα δύο χρόνια, αυτός ο χρόνος μπορεί νομότυπα να φτάσει τα τέσσερα χρόνια. Σπουδαστής που διέκοψε τη φοίτησή του και επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του μετά από διάστημα διακοπής μεγαλύτερο των 4 εξαμήνων, γίνεται δεκτός αφού προσέλθει σε κατατακτήριες εξετάσεις ενώπιον πενταμελούς επιτροπής που ορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται μία φορά ετησίως, τον Οκτώβριο. Σε αυτές μπορούν να εξεταστούν σπουδαστές που είτε δεν έχουν εγγραφεί μέχρι τότε σε ωδείο, αλλά έχουν διδαχτεί κατ’ οίκον, είτε σπουδαστές που έχουν διακόψει τις σπουδές τους στο ωδείο για περισσότερο από 4 εξάμηνα.

Ας αναφέρουμε πριν όλα τα άλλα ότι υπάρχουν και πρόσθετα υποχρεωτικά μαθήματα που οι σπουδαστές των οργάνων οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε αυτά, πριν φτάσουν στις πτυχιακές και διπλωματικές εξετάσεις.

Γενικά (διότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε κάθε όργανο) τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι η θεωρία και η αρμονία, η ιστορία και η μορφολογία μουσικής, η χορωδία, η μουσική δωματίου, η διδασκαλία και η εκ πρώτης όψεως ανάγνωση.

Δεκτοί πτυχιούχοι φούγκας με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Διάρκεια σπουδών: περίπου 4 έτη. Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Διπλωματικές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας των σπουδών.

Δεκτοί γίνονται υποψήφιοι, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, στο πρώτο ή στο δεύτερο έτος. Διάρκεια σπουδών: 3 έτη. Γενικά μαθήματα: Σολφέζ (5 τάξεις), Πιάνο (έως Μέση), Αντίστιξη, Ιστορία Μουσικής, Μορφολογία, Χορωδία, Διδασκαλία (2 έτη). Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας των σπουδών του.

Δεκτοί πτυχιούχοι Ειδικού Αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» Διάρκεια σπουδών: 2 έτη. Γενικά μαθήματα: Πιάνο (έως Β΄ Μέση), Ιστορία Μουσικής, Μορφολογία, Οργανολογία, Διδασκαλία. Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας των σπουδών του.

Δεκτοί πτυχιούχοι Αντίστιξης με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Διάρκεια σπουδών: περίπου 2 έτη. Γενικά μαθήματα: Πιάνο (έως Γ’ Μέση), Ιστορία Μουσικής, Ενορχήστρωση. Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας των σπουδών του.

Η αναφορά μας στους κανόνες φοίτησης και στα όργανα επιλογής είναι ενδεικτική. Είναι χρήσιμο να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Ωδείου για να σας ενημερώσουμε κατ’ ιδίαν.

Καλλιτεχνική διευθύντρια του Ωδείου είναι η αναγνωρισμένη εντός και εκτός Ελλάδας σολίστ πιάνου, συγγραφέας και καθηγήτρια πιάνου Έφη Aγραφιώτη. Στο Ωδείο διδάσκουν εξαιρετικοί μουσικοί, με σολιστική παρουσία και εκπαιδευτική προσφορά.

Στο Ωδείο CGS διδάσκουν: η καθηγήτρια Μουσικοκινητικής Αγωγής και πιάνου Φανή Γεβετζή, οι πιανίστες Αμαλία Ραυτοπούλου (πιάνο και τραγούδι) και Διονύσης Σούλης (πιάνο και θεωρητικά),οι κιθαριστές Γιώργος Γεωργάτος, Νίκος Συρμακέσης, ο βιολονίστας Γιώργος Παπαδημητρίου, ο βιολοντσελίστας Ορέστης Ζαφειρόπουλος, ο ντράμερ Γρηγόρης Φλεμετάκης, η ειδική παιδαγωγός για την διδασκαλία χορωδιακής μουσικής και καθηγήτρια του τμήματος Μουσικού Θεάτρου Όλγα Παλλαντζά.

Σχολή εγχόρδων

Σχολή εγχόρδων Βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο και κοντραμπάσο:

Διάρκεια σπουδών: Προκαταρκτική 2 έτη, Κατωτέρα 3 έτη, Μέση 3 έτη, Ανωτέρα 3-4 έτη.

Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Αρμονία (3 τάξεις), Μουσική Δωματίου (3 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη).

Πιάνο (μέχρι το επίπεδο της Μέσης), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη), Ορχήστρα , Μορφολογία, Πρακτικό

Σχολή κιθάρας

Διάρκεια σπουδών: Προκαταρκτική 2 έτη, Κατωτέρα 3 έτη, Μέση 3 έτη, Ανωτέρα 3 έτη.

Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Αρμονία (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Μουσική Δωματίου (2 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Μορφολογία, Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη).

Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές

Σχολή πνευστών

Σχολή πνευστών: Τα παιδιά μικρής ηλικίας ξεκινούν συνήθως με προ-εισαγωγικά μαθήματα φλογέρας για 1-2 χρόνια.

Αργότερα μπορούν να εγγραφούν σε τάξεις πνευστών οργάνων, όπως το φλάουτο, το κλαρινέτο, το όμποε κλπ.

Διάρκεια σπουδών: Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα 2 έτη, Μέση 2 έτη, Ανωτέρα 3 έτη.

Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές

Σχολή μονωδίας- τραγούδι

Διάρκεια σπουδών: Προκαταρκτική 1 έτος, Κατωτέρα 2 έτη, Μέση 2 έτη, Ανωτέρα 3 έτη.

Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 έτη), Αρμονία (3 έτη), Σολφέζ (5 έτη), Ιστορία της Μουσικής (2 έτη), Μορφολογία, Χορωδία (από Μέση μέχρι το πέρας των σπουδών), Πιάνο (μέχρι Μέση), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη), Ορθή προφορά ξένων κειμένων, Μελοδραματική (3 έτη), Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη).

Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας, και σε Διπλωματικές 2 έτη μετά την απόκτηση του Πτυχίου – σε εξαιρετικές περιπτώσεις επίδοσης ο σπουδαστής οδηγείται κατ’ ευθείαν σε διπλωματικές εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας.

Σχολή πιάνου

Διάρκεια σπουδών μίνιμουμ: Προκαταρκτική 2 έτη, Κατωτέρα 3 έτη, Μέση 3 έτη, Ανωτέρα 3-4 έτη.

Γενικά μαθήματα: Θεωρία (3 τάξεις), Σολφέζ (5 τάξεις), Αρμονία (3 τάξεις), Μουσική Δωματίου (3 έτη), Ιστορία Μουσικής (2 έτη), Χορωδία (2 έτη), Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (2 έτη), Μορφολογία, Πρακτικό Διδασκαλείο (2 έτη).

Απόκτηση τίτλου σπουδών: Ο σπουδαστής οδηγείται με πρόταση του καθηγητή του σε Πτυχιακές απολυτήριες εξετάσεις μετά το πέρας της Ανωτέρας, και σε Διπλωματικές 2 έτη μετά την απόκτηση του Πτυχίου (σε εξαιρετικές περιπτώσεις επίδοσης, ο σπουδαστής οδηγείται κατ’ ευθείαν σε διπλωματικές εξετάσεις μετά το πέρας της φοίτησης στην Ανωτέρα Σχολή).

Log in with your credentials

Forgot your details?