Γερμανικά

Στο Γυμνάσιο οι μαθητές συνεχίζουν την πορεία τους στην εκμάθηση των Γερμανικών μέσα από τα προγράμματα του MYP διατηρώντας τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικών γλωσσομάθειας. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι η συμμετοχή στα προαιρετικά μαθήματα προετοιμασίας εξετάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Club Ξένων Γλωσσών.

Συγκεκριμένα, στην Α’ Γυμνασίου (ΜΥΡ Year 2), οι μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στα τμήματα προετοιμασίας εξετάσεων έχουν τη

δυνατότητα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για το δίπλωμα Goethe Zertifikat A2.

Στη Β’ Γυμνασίου (ΜΥΡ Year 3) οι μαθητές ξεκινούν την προετοιμασία τους για το πιστοποιητικό Β1, η οποία και ολοκληρώνεται στην Γ’ Γυμνασίου (ΜΥΡ Year 4), όπου η μαθητές που το επιθυμούν λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις για το Goethe Zertifikat B1.

Στην Α’ Λυκείου (MYP Year 5) οι μαθητές μας μπορούν να συνεχίσουν την ενασχόληση τους με την Γερμανική γλώσσα σε επίπεδο Β2 αξιοποιώντας τις δύο ώρες διδασκαλίας που τους παρέχονται στο βασικό τους πρόγραμμα. Επιπλέον όσοι επιλέξουν να συμμετάσχουν στο προαιρετικό απογευματινό μάθημα έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις για το Goethe Zetrifikat B2.

Το γλωσσικό επίπεδο που έχουν κατακτήσει οι μαθητές μας στο τέλος της Α’ Λυκείου (MYP Year 5) επιτρέπει σε αυτούς που θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών του IB Diploma Programme να επιλέξουν German B, είτε σε Standard Level (βασικό επίπεδο), είτε σε Higher Level (υψηλό επίπεδο).

Ανεξάρτητα από το επίπεδο ή τα διπλώματα πιστοποίησης, στο επίπεδο IB DP οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ως μάθημα και τα Γερμανικά (Deutsch Ab Initio).

Log in with your credentials

Forgot your details?