Γερμανικά

Στο IB MYP οι μαθητές συνεχίζουν την πορεία τους στην εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας μέσα από τα προγράμματα του MYP, διατηρώντας τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικών γλωσσομάθειας. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι η συμμετοχή στα προαιρετικά μαθήματα προετοιμασίας εξετάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Club Ξένων Γλωσσών.

Συγκεκριμένα, στην Α’ Γυμνασίου/ΜΥΡ Year 2, οι μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στα τμήματα προετοιμασίας εξετάσεων έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για το δίπλωμα Goethe Zertifikat A2.

Στη Β’ Γυμνασίου/ΜΥΡ Year 3, οι μαθητές ξεκινούν την προετοιμασία τους για το πιστοποιητικό Β1, η οποία και ολοκληρώνεται στην Γ’ Γυμνασίου/ΜΥΡ Year 4, κατά τη διάρκεια της οποίας,  οι μαθητές που το επιθυμούν, μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για το Goethe Zertifikat B1.

Στην Α’ Λυκείου/MYP Year 5, οι μαθητές μπορούν να διατηρήσουν την επαφή τους με την Γερμανική γλώσσα σε επίπεδο Β2, αξιοποιώντας τις δύο ώρες διδασκαλίας που τους παρέχονται στο βασικό τους πρόγραμμα. Επιπλέον, όσοι επιλέξουν να συμμετάσχουν στο προαιρετικό απογευματινό μάθημα, έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις για το Goethe Zetrifikat B2.

Το γλωσσικό επίπεδο που έχουν κατακτήσει οι μαθητές μας στο τέλος της Α’ Λυκείου/MYP Year 5, επιτρέπει σε αυτούς που θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών του IB Diploma Programme να επιλέξουν German B, είτε σε Standard Level (βασικό επίπεδο), είτε σε Higher Level (υψηλό επίπεδο).

Ανεξάρτητα από το επίπεδο ή τα διπλώματα πιστοποίησης, οι μαθητές IB DP μπορούν να επιλέξουν ως Γλώσσα Β και τα Γερμανικά σε αρχάριο επίπεδο (Deutsch Ab Initio).

Log in with your credentials

Forgot your details?