Θερινά Μαθήματα

Κάθε χρόνο, και αμέσως μετά τη λήξη του σχολικού έτους, το τμήμα του CGS ΙΒ Diploma Programme οργανώνει καλοκαιρινά εντατικά προγράμματα για μαθητές/ριες, οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν το ΙΒ το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και έχει δύο κυρίως στόχους:

-Να παρέχει στους μαθητές τις προαπαιτούμενες για το ΙΒ γνώσεις και να ενισχύσει το γνωστικό πεδίο του κάθε μαθητή σε συγκεκριμένα μαθήματα ή κεφάλαια έτσι ώστε να ξεκινήσει κατάλληλα προετοιμασμένος το πρόγραμμα του ΙΒ.

-Να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, όσον αφορά στις απαιτήσεις της εσωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος του ΙΒ (εργασίες, εκτεταμένο δοκίμιο, δοκίμιο θεωρίας της γνώσης, πρακτικά εργαστηρίων, κ.α.)

Πρόκειται για μία πρακτική που εφαρμόζεται διεθνώς σε σχολεία ΙΒ και συμβάλλει στην επιτυχή ένταξη των μαθητών στο πρόγραμμα του ΙΒ, στη νοοτροπία και τη φιλοσοφία του και στην ενίσχυση των μαθητών/ριων, οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει το πρώτο έτος του ΙΒ.

Τα μαθήματα διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές ΙΒ σχολείων από όλον τον κόσμο και από το σχολείο μας. Πολλοί από τους καθηγητές που διδάσκουν είναι εξεταστές (IBO Examiners) του Οργανισμού του ΙΒ.

Τα καλοκαιρινά προγράμματα είναι ανοιχτά σε μαθητές του σχολείου μας και μαθητές σχολείων από όλο τον κόσμο. Τα τμήματα είναι ολιγομελή, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα οι καθηγητές να διαμορφώσουν το μάθημα λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του κάθε μαθητή ατομικά.

Οι μαθητές/τριες, οι οποίοι το παρακολουθούν, πέραν του ακαδημαϊκού προγράμματος και των υποχρεώσεών τους, συμμετέχουν σε αθλητικές, δημιουργικές δραστηριότητες και σε οργανωμένες εκδρομές.

Log in with your credentials

Forgot your details?