Οργανόγραμμα

Διευθυντής Λυκείου
Γιώργος Μαρκόπουλος
gmarkopoulos@cgs.edu.gr

Γραμματεία Λυκείου
Έφη Πετροπούλου
Τηλ: 210 6663946, 6639360
lyceum@cgs.edu.gr

 

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6030411-418 info@cgs.gr
Γραφείο Κίνησης: 210 6663962 transportchanges@cgs.edu.gr
Ιατρείο: 210 6663960  
Οικονομικές Υπηρεσίες: 210 6663679  

 

Log in with your credentials

Forgot your details?