Γαλλικά

Στο IB MYP οι μαθητές συνεχίζουν την πορεία τους στην εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας μέσα από τα προγράμματα του ΙΒ MYP, διατηρώντας τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικών γλωσσομάθειας. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι η συμμετοχή στα προαιρετικά μαθήματα προετοιμασίας εξετάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Club Ξένων Γλωσσών.

Συγκεκριμένα, στην Α’ Γυμνασίου/ΜΥΡ Year 2, οι μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στα τμήματα προετοιμασίας εξετάσεων έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για το δίπλωμα DELF Α2.

Στη Β’ Γυμνασίου/ΜΥΡ Year 3, οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για το δίπλωμα DELF Β1 και στην Γ’ Γυμνασίου/ΜΥΡ Year 4, για το δίπλωμα DELF B2. Στόχος μας είναι, οι μαθητές, τελειώνοντας το γυμνάσιο, να έχουν ολοκληρώσει την βασική τους εκπαίδευση στα Γαλλικά και να έχουν αποκτήσει το δίπλωμα DELF B2, με το οποίο τους δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής στα περισσότερα γαλλόφωνα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις στη γλώσσα.

Στην Α’ Λυκειου/MYP Year 5, οι μαθητές μπορούν να διατηρήσουν την επαφή τους με τη Γαλλική γλώσσα, αξιοποιώντας τις δύο ώρες διδασκαλίας που τους παρέχονται στο βασικό τους πρόγραμμα.

Το γλωσσικό επίπεδο που έχουν κατακτήσει οι μαθητές στο τέλος της Α’ Λυκείου/MYP Year 5, επιτρέπει σε όσους ακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών του IB Diploma Programme να επιλέξουν French B, είτε σε Niveau Moyen (βασικό επίπεδο), είτε σε Niveau Supérieur (υψηλό επίπεδο).

Ανεξάρτητα από το επίπεδο ή τα διπλώματα πιστοποίησης γαλλομάθειας, οι μαθητές IB DP μπορούν να επιλέξουν ως Γλώσσα Β και τα Γαλλικά σε αρχάριο επίπεδο (French Ab Initio).

Log in with your credentials

Forgot your details?