Γαλλικά

Στο Γυμνάσιο-IB ΜΥP  οι μαθητές συνεχίζουν την πορεία τους στην εκμάθηση των Γαλλικών μέσα από τα προγράμματα του IB MYP διατηρώντας τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικών γλωσσομάθειας. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι η συμμετοχή στα προαιρετικά μαθήματα προετοιμασίας εξετάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Club Ξένων Γλωσσών.

Συγκεκριμένα, στην Α’ Γυμνασίου (ΜΥΡ Year 2), οι μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στα τμήματα προετοιμασίας εξετάσεων έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για το δίπλωμα DELF Α2.

Στη Β’ Γυμνασίου (ΜΥΡ Year 3) οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για το δίπλωμα DELF Β1 και στην Γ’ Γυμνασίου (ΜΥΡ Year 4) για το δίπλωμα DELF B2. Στόχος μας είναι οι μαθητές μας τελειώνοντας το γυμνάσιο να έχουν ολοκληρώσει την βασική τους εκπαίδευση στα Γαλλικά και να έχουν αποκτήσει το δίπλωμα DELF B2 με το οποίο τους δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής στα περισσότερα γαλλόφωνα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις στη γλώσσα.

Στην Α’ Λυκειου (MYP Year 5) οι μαθητές μας μπορούν να διατηρήσουν την επαφή τους με τη γαλλική γλώσσα αξιοποιώντας τις δύο ώρες διδασκαλίας που τους παρέχονται στο βασικό τους πρόγραμμα.

Το γλωσσικό επίπεδο που έχουν κατακτήσει οι μαθητές μας στο τέλος της Α’ Λυκείου (MYP Year 5) επιτρέπει σε αυτούς που θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών του IB Diploma Programme να επιλέξουν French B, είτε σε Niveau Moyen (βασικό επίπεδο), είτε σε Niveau Supérieur (υψηλό επίπεδο).

Ανεξάρτητα από το επίπεδο ή τα διπλώματα πιστοποίησης γαλλομάθειας, στο επίπεδο IB DP οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ως μάθημα και τα Γαλλικά (French Ab Initio).

Log in with your credentials

Forgot your details?