Προ -προνηπιαγωγείο (3 – 4 ετών)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη σχολική περίοδος αποτελεί μοναδική και ξεχωριστή περίοδο στη ζωή του παιδιού, στηριζόμαστε στις εξής παιδαγωγικές αρχές:

  • Κάθε παιδί είναι μοναδικό και ξεχωριστό, με ατομικούς μηχανισμούς μάθησης και ρυθμούς.
  • Η συγκεκριμένη περίοδος έχει αυτόνομη αξία και ταυτόχρονα θέτει τις βάσεις για τα μετέπειτα σχολικά χρόνια.
  • Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τη διερεύνηση, το παιχνίδι και τη συζήτηση.
  • Η μάθηση πρέπει να στοχεύει στην ολόπλευρη, σφαιρική και ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού.
  • Δημιουργούμε ένα περιβάλλον που προωθεί συνεχείς σχέσεις ασφάλειας, εμπιστοσύνης και κατανόησης.
  • Για να μπορέσει ένα παιδί να νιώσει ασφάλεια, να αφεθεί να εξερευνήσει και να αναπτυχθεί, χρειάζεται να έχει τη στήριξη και την ασφάλεια μιας θετικής σχέσης με τους ανθρώπους που το φροντίζουν.
  • Τα παιδιά έχουν μεγάλη ανάγκη για κοινωνικοποίηση και συναισθηματική εξέλιξη
  • Η ανάπτυξη του λόγου επιτυγχάνεται μέσα από τη συζήτηση, το διάλογο και τις δραστηριότητες καλλιέργειας προφορικού λόγου.

Log in with your credentials

Forgot your details?