Πρόγραμμα Σπουδών | Το περιβάλλον μάθησης (The learning community)

To IB PYP ξεφεύγει από το αυστηρό πλαίσιο μαθητή-εκπαιδευτικού και δίνει ιδιαίτερη αξία σε ένα συνεκτικό περιβάλλον μάθησης το οποίο περικλείει τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τη διοίκηση και το διοικητικό προσωπικό, τους γονείς και κηδεμόνες, την ευρύτερη κοινότητα.

Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ανθρώπινες σχέσεις και όλα τα μέλη της κοινότητας καλούνται να:

  • συνεργάζονται με κοινό στόχο τη βελτιστοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας και του περιβάλλοντος μάθησης,
  • να προωθούν την ένταξη όλων των ομάδων σε αυτήν,
  • υιοθετούν έναν υγιή και ασφαλή τρόπο ζωής.

Επιπρόσθετα, η μάθηση οφείλει να λαμβάνει χώρα εντός και εκτός τάξης, και για τον λόγο αυτό, το περιβάλλον μάθησης περιλαμβάνει διαφορετικούς χώρους (σχολική τάξη, αυλές, βιβλιοθήκη, εργαστήρια, εξειδικευμένους χώρους τυπικούς και άτυπους) και εργαλεία (συγγράμματα, παιχνίδια, τεχνολογικά εργαλεία, απλά υλικά).

Log in with your credentials

Forgot your details?