Πρόγραμμα Σπουδών | Το περιβάλλον μάθησης (The learning community)

To IB PYP ξεφεύγει από το αυστηρό πλαίσιο μαθητή-εκπαιδευτικού και δίνει ιδιαίτερη αξία σε ένα συνεκτικό περιβάλλον μάθησης το οποίο περικλείει τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τη διοίκηση και το διοικητικό προσωπικό, τους γονείς και κηδεμόνες, την ευρύτερη κοινότητα.

 

Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ανθρώπινες σχέσεις και όλα τα μέλη της κοινότητας καλούνται να δεσμευτούν ως προς:

  • τη μεταξύ τους συνεργασία με κοινό στόχο τη βελτιστοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας και του περιβάλλοντος μάθησης,
  • την προώθηση της ένταξης όλων των ομάδων σε αυτήν,
  • την υιοθέτηση ενός υγιεινού και ασφαλούς τρόπου ζωής.

 

Επιπρόσθετα, η μάθηση οφείλει να λαμβάνει χώρα εντός και εκτός τάξης, και για το λόγο αυτό, το περιβάλλον μάθησης περιλαμβάνει διαφορετικούς χώρους (σχολική τάξη, αυλές, βιβλιοθήκη, εργαστήρια, εξειδικευμένους χώρους τυπικούς και άτυπους) και εργαλεία (συγγράμματα, παιχνίδια, τεχνολογικά εργαλεία, απλά υλικά).

Log in with your credentials

Forgot your details?