Pre-IB DP

Αναγνωρίζοντας ότι το IB Diploma Programme είναι ένα από τα πιο απαιτητικά προγράμματα που προσφέρονται σήμερα, το CGS έχει σχεδιάσει το Pre-IB DP  για τους µαθητές/τριες της Α’ Λυκείου. Οι µαθητές εισάγονται σταδιακά στο πνεύµα, την ύλη και την εφαρµογή του προγράµµατος του IB Diploma Programme, αποκτώντας μια πολύτιμη εμπειρία.

Εστιάζοντας στην βελτίωση των συνηθειών εργασίας τους και τη γενική ακαδημαϊκή τους επίδοση, οι μαθητές αναπτύσσουν μια σειρά από ακαδημαϊκές δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η γραπτή έκφραση και η έρευνα στο διαδίκτυο, οι οποίες τους είναι απαραίτητες για την επιτυχία στο IB Diploma Programme.

Τα μαθήματα διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές του IB Diploma Programme

Οι μαθητές παρακολουθούν το πρόγραμμα τις απογευματινές ώρες, πέραν του πρωινού προγράμματος της Α’ Λυκείου.

Οι συμμετέχοντες στο Pre-IB DP, δε συμμετέχουν υποχρεωτικά στη συνέχεια και στο IB Diploma Programme

Tο Πρόγραµµα στο Β’ τετράµηνο προσαρµόζεται στις ανάγκες των µαθητών/τριών του τµήµατος (αναλογίες ωρών/µαθηµάτων)

Οι µαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να συµµετέχουν σε προγραµµατισµένη επίσκεψη σε Πανεπιστήµια της Μεγ. Βρετανίας, καθώς επίσης και να παρακολουθήσουν ενηµερωτικές οµιλίες εκπροσώπων Πανεπιστήµιων του εξωτερικού που επισκέπτονται το Σχολείο µας

Το Pre-IB DP είναι σχεδιασµένο για να προετοιμάσει τους µαθητές/τριες για την ακαδημαϊκή τους εξέλιξη.

 • Παρέχει τις προαπαιτούµενες ακαδαμαϊκές γνώσεις για το πρόγραµµα του IB Diploma Programme
 • Ενισχύει το γνωστικό πεδίο του κάθε µαθητή/τριας σε συγκεκριµένα µαθήµατα ή κεφάλαια
 • Εξοικειώνει τους µαθητές µε µαθήµατα ή µε ύλη µαθηµάτων που δεν περιλαµβάνονται στην Α’ Λυκείου (Ψυχολογία, Λογοτεχνία, Βιολογία, Καλές Τέχνες, κ.α.)
 • Παρέχει στους µαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες όσον αφορά στις απαιτήσεις της εσωτερικής αξιολόγησης του προγράµµατος του IB Diploma Programme (Εργασίες, Εκτεταµένο ∆οκίµιο, ∆οκίµιο για τη Θεωρία της Γνώσης, Πρακτικά Εργαστηρίων, κ.α.)
 • Ενισχύσει το επίπεδο της Αγγλικής γλώσσας µέσα από τη Αγγλόφωνη διδασκαλία των µαθηµάτων
 • Εξοικειώσει τους µαθητές/τριες µε ξενόγλωσση βιβλιογραφία και ορολογία

Με την ολοκλήρωση του Pre-IB DP, οι μαθήτες/τριες έχουν αποκτήσει ολα τα εφόδια, εμπειρία και κρίση να αποφασίσουν για την ακαδημαϊκή τους συνέχεια, IB Diploma Programme ή Λύκειο.

Κατά τη διάρκεια του Pre-IB DP, οι μαθητές παρακολουθούν:

 • Αγγλικά
 • Ελληνικά
 • Ιστορία
 • Οικονομικά
 • Ψυχολογία
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Χημεία
 • Φυσική
 • Βιολογία
 • Μαθηματικά
 • Τέχνη
 • Θέατρο
 • Μουσική
 • Πληροφορική
 • Τheory of Knowledge

Συμμετέχουν στις δραστηριοτητες του προγράμματος CAS και σε σεμινάρια για το Time Management.

Kαθηγητές και καθηγήτριες του IB Diploma Programme επιβλέπουν τα MYP Projects των μαθητών και μαθητριών του Pre-IB DP.

Για μαθητές των ΕΚΓ:

 • Βαθμολογία Γυμνασίου
 • Επίπεδο Αγγλικής Γλώσσας
 • Τεστ Γνώσεων-Κρίσης
 • Συνέντευξη

Για μαθητές άλλων σχολείων:

 • Διαγνωστικά Τεστ
 • Βαθμολογία Γυμνασίου
 • Επίπεδο Αγγλικής Γλώσσας
 • Συνέντευξη

Κατά την διάρκεια του Pre-IB DP οι γονείς έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις όσον αφορά την ύλη κάθε μαθήματος, τη φιλοσοφία και τη διδακτική μεθοδολογία του IB Diploma Programme, τα προγράμματα σπουδών και την πρόοδο των παιδιών τους.

Συντονίστρια του Pre-IB DP είναι η Αννα Προμπόνα email: preib@cgs.edu.gr

Κάθε χρόνο, και αμέσως μετά τη λήξη του σχολικού έτους, το τμήμα του IB Diploma Programme του CGS οργανώνει καλοκαιρινά εντατικά προγράμματα για μαθητές/ριες, οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν το IB Diploma Programme το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και έχει δύο κυρίως στόχους:

 • Να παρέχει στους μαθητές τις προαπαιτούμενες για το IB Diploma Programme γνώσεις και να ενισχύσει το γνωστικό πεδίο του κάθε μαθητή σε συγκεκριμένα μαθήματα ή κεφάλαια έτσι ώστε να ξεκινήσει κατάλληλα προετοιμασμένος το πρόγραμμα του IB Diploma Programme.
 • Να παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, όσον αφορά στις απαιτήσεις της εσωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος του IB Diploma Programme (εργασίες, εκτεταμένο δοκίμιο, δοκίμιο θεωρίας της γνώσης, πρακτικά εργαστηρίων, κ.α.)

Πρόκειται για μία πρακτική που εφαρμόζεται διεθνώς σε σχολεία IB Diploma Programme και συμβάλλει στην επιτυχή ένταξη των μαθητών στο πρόγραμμα του IB Diploma Programme, στη νοοτροπία και τη φιλοσοφία του και στην ενίσχυση των μαθητών/ριων, οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει το πρώτο έτος.

Τα μαθήματα διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές IB Diploma Programme σχολείων από όλον τον κόσμο και από το σχολείο μας. Πολλοί από τους καθηγητές που διδάσκουν είναι εξεταστές του Οργανισμού του ΙΒ.

Τα καλοκαιρινά προγράμματα είναι ανοιχτά σε μαθητές του σχολείου μας και μαθητές σχολείων από όλο τον κόσμο. Τα τμήματα είναι ολιγομελή, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα οι καθηγητές να διαμορφώσουν το μάθημα λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του κάθε μαθητή ατομικά.

Οι μαθητές/τριες, οι οποίοι το παρακολουθούν, πέραν του ακαδημαϊκού προγράμματος και των υποχρεώσεών τους, συμμετέχουν σε αθλητικές, δημιουργικές δραστηριότητες και σε οργανωμένες εκδρομές.

Log in with your credentials

Forgot your details?