Γενικές Πληροφορίες

To CGS Academia λειτούργησε για 4 χρόνια και βραβεύτηκε με το βραβείο «Βέλτιστης Μαθησιακής Εμπειρίας» στα Education Business Awards 2016. Το πρόγραμμα απευθύνθηκε σε μαθητές του σχολείου με υψηλά κίνητρα μάθησης και υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την ενίσχυση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, την καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, ανάλυσης και σύνθεσης προσφέροντάς στους συμμετέχοντες ερεθίσματα από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων όπως Αστροφυσική, Εικαστικά, Δημιουργική Γραφή, Φιλοσοφία,  Προγραμματισμός,  Ρητορική, κ.ά.

Στην νεότερη μορφή το πρόγραμμα θα αναφερθεί κυρίως σε μαθητές άριστων ακαδημαϊκών επιδόσεων σε όλο το μαθησιακό εύρος. Ο στόχος του προγράμματος θα έχει τρεις διακριτές πτυχές σε περιεχόμενο και σύλληψη:

  • Εννοιολογική ενοποίηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος ώστε να αποδίδεται μια λογική συνέχεια στις διαφορετικές δράσεις του προγράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο οι μαθητές θα αντιληφθούν και το γνωστικό αποτύπωμα του CGS.
  • Διεύρυνση του γνωστικού πεδίου των μαθητών μέσω της επαφής με ομιλητές κατά βάση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διαδραστικών μαθημάτων εκτός τάξης και εκπαιδευτικών επισκέψεων σε χώρους αυξημένου επιστημονικού ενδιαφέροντος.
  • Νοητική διασύνδεση του γνωστικού υλικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βασικές έννοιες που διδάσκονται στον πανεπιστημιακό τομέα αλλά και τομείς βασικών επαγγελματικών κλάδων. Κατά αυτόν τον τρόπο οι μαθητές αντιλαμβάνονται έμπρακτα τη σπουδαιότητα της βασικής θεωρίας που διδάσκονται με άμεσο αποτέλεσμα την έξαψη του ενδιαφέροντος.

Η διεύρυνση του γνωστικού πεδίου των μαθητών θα επιτευχθεί μέσω τριών διαφορετικών δραστηριοτήτων.

  • Ομιλητές κατά βάση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η επαφή των μαθητών με ανθρώπους εκτός της δευτεροβάθμιας αναπόφευκτα θα τους δώσει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στην παιδεία.
  • Διαδραστικά μαθήματα. Είναι πλέον επιστημονικώς τεκμηριωμένο ότι η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων με διάφορους τρόπους βοηθούν στην καλύτερη και παραγωγικότερη (χρονικά) κατανόηση της ύλης από τους μαθητές. Αυτό αποτελεί μια λεπτή ισορροπία εντός της τάξης καθώς δεν πρέπει να υποβαθμίζεται η σημασία της θεωρητικής εκπαίδευσης. Η συνδυασμός των δύο θεωρούμε ότι θα φέρει το μέγιστο αποτέλεσμα.
  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους αυξημένου επιστημονικού ενδιαφέροντος. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό οι μαθητές να έρχονται σε επαφή με τους χώρους στους οποίους τελείται μια συγκεκριμένη επιστημονική διαδικασία. Υπάρχει βέβαια το εμπόδιο του χρόνου στην περίπτωση του Academia αλλά με συγκεκριμένες ενέργειες θα μπορέσει να επιτευχθεί σε αρχικό στάδιο.

Κατά κανόνα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές της δευτεροβάθμιας είναι η δυνατότητα να αξιολογήσουν τη σπουδαιότητα των γνώσεων που αποκτούν μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας εντός της τάξης. Αυτό συμβαίνει αναπόφευκτα γιατί το μάθημα είναι κατατμημένο και διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να γίνονται κατανοητές οι έννοιες αυτόνομα.

Στόχος του Academia είναι να προσφέρει στους μαθητές τη νοητική διασύνδεση αυτών των εννοιών που έχουν ήδη διδαχθεί με εκφάνσεις τους στον ακαδημαϊκό κι επαγγελματικό κλάδο. Κατά αυτόν τον τρόπο η γνώση αναβαθμίζεται και είναι δεδομένο ότι θα δημιουργήσει νέα έξαψη του ενδιαφέροντος για την ίδια την διαδικασία του μαθήματος. «Κοιτώντας προς τα επάνω» δίνεται μια νέα προοπτική στους μαθητές πέρα της καθημερινής ρουτίνας του μαθήματος διευρύνοντας τους ορίζοντες σε απορίες και στόχους που δε γνώριζαν εκ των προτέρων.

 

Αντικειμενικά Κριτήρια Συμμετοχής

1. Ενιαίος Μ.Ο. προηγούμενης χρονιάς ίσος ή μεγαλύτερος του 18 και 7/14

2.  Συγκέντρωση τουλάχιστον τεσσάρων (4) προτάσεων από τους κλάδους της βαθμίδας

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναφερθείτε:

  • Για το γνωστικό περιεχόμενο του προγράμματος στον:

Δημήτρη Ρογκάλα

Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης
drogalas@cgs.edu.gr

  • Για διαδικαστικά θέματα και δηλώσεις συμμετοχής στις γραμματείες του επιπέδου:

Γραμματεία Γυμνασίου
gym@cgs.edu.gr

Γραμματεία Λυκείου
lyceum@cgs.edu.gr

Log in with your credentials

Forgot your details?