Ξένες Γλώσσες

Στο CGS δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην εκμάθηση διαφορετικών γλωσσών αναγνωρίζοντας πως οι μαθητές μας αναπτύσσονται ήδη μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον με προορισμό έναν διεθνοποιημένο κόσμο.

Οι εκπαιδευτικοί μας εφαρμόζουν τις πλέον σύγχρονες μεθόδους βιωματικής μάθησης, διαθέτουν ειδικές γνώσεις και μακρά εμπειρία σε μεθόδους με τις οποίες αφομοιώνουν οι μαθητές διαφορετικούς κώδικες επικοινωνίας, ανα ηλικιακή ομάδα και γνωστικό επίπεδο και στις περισσότερες περιπτώσεις διδάσκουν τη μητρική τους γλώσσα.

Οι μαθητές του CGS μαθαίνουν καθε διαφορετική γλώσσα οχι μονο ως επικοινωνιακό εργαλείο αλλα ολιστικά, ως μέσο επαφής με τη κουλτούρα, το πολιτισμό και την ιστορία με τα οποία συνδέονται, χρησιμοποιούν τις γλωσσολογικές τους γνώσεις σε διαφορετικά γνωσιακά αντικείμενα και πραγματοποιούν επισκέψεις και ταξίδια στα οποία η πρακτική εξάσκηση προκύπτει φυσικά.

Παρακολουθώντας τα προγράμματα ξένων γλωσσών του σχολείου μας οι μαθητές :

  • μαθαίνουν να επικοινωνούν στην ξένη γλώσσα
  • γνωρίζουν άλλους πολιτισμούς,διευρύνουν τους ορίζοντές τους και μαθαίνουν να σέβονται τη διαφορετικότητα
  • παίρνουν μέρος σε γιορτές, διαγωνισμούς λόγου (Forensics) και στις διασκέψεις του Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (Μ.U.Ν)
  • συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών με Σχολεία της Ευρώπης και σε ταξίδια στο εξωτερικό
  • εκπονούν και παρουσιάζουν εργασίες στην ξένη γλώσσα
  • κατοχυρώνουν τη γλωσσομάθειά τους συμμετέχοντας με επιτυχία στις εξετάσεις για τα ξενόγλωσσα διπλώματα
  • αποκτούν τις γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού

Τα προγράμματα σπουδών των ξένων γλωσσών έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε μαθητή ξεχωριστά. Αυτό επιτυγχάνεται αφενός με τη συγκρότηση μικρών και ομοιογενών ομάδων και αφετέρου με την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας που σέβονται τους διαφορετικούς μαθησιακούς τύπους (οπτικούς, ακουστικούς, κιναισθητικούς).

 

Log in with your credentials

Forgot your details?