Δράσεις – Γυμνασίου

+

Παρουσίαση βιβλίου

+

Εργαστήριο Δεξιοτήτων Β’ Γυμνασίου

+

Συζητήσεις με συγγραφείς

+

Δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Γ Γυμνασίου/IB MYP

+

Όμιλος Growth Mindset

+

Πρόγραμμα ανταλλαγής

+

IB MYP in Action

+

Εβδομάδα Πειραματικών Επιστημών Γ’ Γυμνασίου (24.4.23-28.4.23)

+

Βrain Hemisphere Hat: Γνωρίζοντας τις λειτουργίες του εγκεφάλου

+

Το Πείραμα του Ερατοσθένη

Log in with your credentials

Forgot your details?