Συμβουλευτική

Το Τμήμα Σχολικών Ψυχολόγων του CGS στοχεύει στην ολόπλευρη  ανάπτυξη των μαθητών και στη διασφάλιση της ομαλής τους ένταξης στο πλαίσιο της τάξης και της ευρύτερης σχολικής κοινότητας.

Προς αυτόν τον σκοπό, πραγματοποιούνται Προγράμματα Πρωτογενούς Πρόληψης στο σύνολο των μαθητών, και όταν κριθεί αναγκαίο παρέχεται ψυχο-εκπαιδευτική υποστήριξη σε ατομικό επίπεδο. Παράλληλα, παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη στο εκπαιδευτικό προσωπικό και πραγματοποιούνται συναντήσεις συμβουλευτικής υποστήριξης με τις οικογένειες των μαθητών.

Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που αφορούν στο επίπεδο του Γυμνασίου –Α’ Λυκείου / ΜΥΡ είναι οι εξής:

 1. Υποστήριξη μαθητών

Προγράμματα Πρωτογενούς Πρόληψης

Εφαρμόζονται βιωματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της τάξης με σκοπό την ανάπτυξη ή/και ενδυνάμωση των κοινωνικών και των συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών, σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της εφηβικής ηλικίας.  Ενδεικτικά:

 

Α’ Γυμνασίου: «Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης / Ασφαλής Πλοήγηση»

Β’ Γυμνασίου: «Peer Pressure: Τρόποι Διαχείρισης»

Γ’ Γυμνασίου: «Εισαγωγή στον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό»

Α’ Λυκείου: «Διερευνώντας τους Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Λήψη Αποφάσεων»,    «Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού»  (προαιρετική διεξαγωγή)

 

Ατομικές συναντήσεις

Πραγματοποιούνται ατομικές συναντήσεις με τους μαθητές, κατόπιν συναίνεσης των γονέων, με στόχο:

 • την ψυχοσυναισθηματική τους στήριξη σε θέματα που τους προβληματίζουν, όπως διαμόρφωση ταυτότητας, σχέσεις με συνομηλίκους, οικογενειακά ζητήματα κ.ά.
 • την ψυχο-εκπαιδευτική τους στήριξη σε σχέση με την ικανότητά τους να ανταποκριθούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στους μαθησιακούς στόχους των γνωστικών αντικειμένων, προάγοντας την ευρύτερη ακαδημαϊκή τους εξέλιξη
 • τη διερεύνηση και ανίχνευση τυχόν μαθησιακών ή συναισθηματικών αναγκών, την ενδεχόμενη παραπομπή για αξιολόγηση από δημόσιους φορείς καθώς και πρόταση ένταξης σε εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθησιακής στήριξης μαθητών που παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 1. Συνεργασία με εκπαιδευτικούς
 • Ενημέρωση και παροχή συμβουλευτικής στήριξης για τις μαθησιακές και ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες των μαθητών
 • Συνεργασία με τον Σύμβουλο Καθηγητή (tutor) και τη Διεύθυνση, κατόπιν αιτήματος, για εξατομικευμένη στήριξη μαθητή
 • Συντονισμός παρεμβάσεων για την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις κοινωνικές σχέσεις των μαθητών (δυναμική ομάδας-τάξης)
 • Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων– workshops που αφορούν στις μαθησιακές και συναισθηματικές ανάγκες των εφήβων.
 1. Συνεργασία με γονείς
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε προκαθορισμένες προσωπικές συναντήσεις στοχεύοντας στην ενδυνάμωση του συστήματος «Μαθητής – Σχολείο – Οικογένεια»
 • Ευαισθητοποίηση για την κοινωνική ανάπτυξη των εφήβων με την πραγματοποίηση ενημερωτικών ομιλιών και την ανάρτηση ενημερωτικού υλικού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας.Σημειώνεται ότι για κάθε πληροφορία που μας εμπιστεύονται οι γονείς και οι μαθητές τηρείται το απόρρητο, ακολουθώντας τον κώδικα δεοντολογίας. Θα ήταν βοηθητικό για εμάς να μας ενημερώσετε για οτιδήποτε θεωρείτε απαραίτητο να γνωρίζουμε.

 

 

 

 

 

Log in with your credentials

Forgot your details?