Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Στο CGS από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους έχουμε εντάξει τα «εργαστήρια δεξιοτήτων» στα Προγράμματα Έρευνας (Units of Inquiry) του Primary Years Programme PYP του International Baccalaureate. Τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» εφαρμόστηκαν πιλοτικά σε διάφορα σχολεία της χώρας το 2020-2021 και αποτέλεσαν μια δυναμική παρέμβαση και αναβάθμιση στον χαρακτήρα του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, τις έρευνες και συστάσεις της UNESCO σχετικά με το σχολείο του 21ου αιώνα, καθώς και από την έκθεση PISA 2010-15 για τις σχολικές δεξιότητες και ικανότητες των μαθητών, είναι σημαντικό οι μαθητές να αξιοποιούν τις σχολικές γνώσεις και δεξιότητες που καλλιεργούν στο σχολείο προκειμένου να επιλύουν καθημερινά προβλήματα.

Τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στοχεύουν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, δεξιοτήτων ζωής, δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης, καθώς και δεξιοτήτων του νου.

Μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων καλλιεργούνται:

Στην πράξη, τα εργαστήρια δεξιοτήτων είναι χωρισμένα σε 4 θεματικούς άξονες. Ο πρώτος είναι «Ζω Καλύτερα- Ευ ζην» που συνδέεται με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, ο δεύτερος άξονας είναι «Φροντίζω το Περιβάλλον» που συνδέεται με τις δεξιότητες ζωής, ο τρίτος άξονας είναι «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση & Ευθύνη» που συνδέεται με τις δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης, και ο τελευταίος άξονας είναι Δημιουργώ & Καινοτομώ -Δημιουργική Σκέψη & Πρωτοβουλία που συνδέεται με τις δεξιότητες του νου.

Στο σχολείο μας, όλοι οι εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς Σύλλογο Διδασκόντων για τον καθορισμό του ετήσιου σχεδίου δράσης και συνέδεσαν τα εργαστήρια δεξιοτήτων με τα Προγράμματα Έρευνας που εφαρμόζουν. Μέσα από τα Προγράμματα Έρευνας ήδη στοχεύουμε οι μαθητές μας να καλλιεργήσουν και να εξελίξουν δεξιότητες και αξίες, καθώς και στάσεις ζωής για τη μετέπειτα πορεία τους. Νέος στόχος μας είναι η εκπαίδευση και ενδυνάμωση των μαθητών, ώστε να εντοπίζουν τις δεξιότητες, να γνωρίζουν πώς να τις διαχειρίζονται και πώς να τις εξελίσσουν.

Log in with your credentials

Forgot your details?