Ξένες γλώσσες

Στο CGS κάθε μαθητής διδάσκεται από την Α’ Δημοτικού ως πρώτη ξένη γλώσσα τα αγγλικά και από τη Γ’ Δημοτικού ως δεύτερη ξένη γλώσσα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ισπανικά.

Το πρόγραμμα των ξένων γλωσσών έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε μαθητή ξεχωριστά κάτι που επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας που σέβονται τις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.

Παράλληλα, μέσω της εκμάθησης των ξένων γλωσσών, ο μαθητής έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με ξένους πολιτισμούς και να συνειδητοποιήσει πως υπάρχουν διάφοροι τρόποι ζωής και οπτικής του κόσμου. Μαθαίνει να σέβεται τους άλλους, να τους κατανοεί καλύτερα και να είναι αποτελεσματικότερος στην επικοινωνία του με ανθρώπους από άλλες χώρες.

Τέλος, για κάθε νέο μαθητή που έρχεται στο CGS, σε ενδιάμεση τάξη, προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία εισαγωγής του στις ξένες γλώσσες είτε αφορά στην πρώτη ξένη γλώσσα (αγγλικά) είτε στη δεύτερη ξένη γλώσσα (γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά) που θα επιλέξει.

Log in with your credentials

Forgot your details?