Συχνές ερωτήσεις (FAQs)

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του CGS;

Μέσω του ακόλουθου ενεργού συνδέσμου https://cgs.openapply.com/roi μπορείτε να υποβάλλεται την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια το Τμήμα Εισαγωγής Νέων Μαθητών επικοινωνεί μαζί σας ώστε να προγραμματιστεί άμεσα η ενημέρωσή σας.

Εναλλακτικά μπορείτε να καλέσετε το Τμήμα Εισαγωγής Νέων Μαθητών στο τηλ. 2106663963 για να προγραμματίσουμε την ενημέρωσή σας.

Ποιο είναι το Ωράριο Λειτουργίας του CGS;

To ωράριο λειτουργίας του βασικού προγράμματος σε όλες τις βαθμίδες του CGS είναι 8:30-15:00.

Στη συνέχεια, λειτουργεί η ζώνη προαιρετικών δραστηριοτήτων SMART, όπου προσφέρεται μία μεγάλη γκάμα αθλητικών, μουσικών, καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με ωράριο 15:00-16:50.

Περισσότερες πληροφορίες για την απογευματινή ζώνη SMART, μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://cgs.gr/smart-apogeymatini-zoni/.

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής δραστηριοτήτων μετά τη λήξη του βασικού προγράμματος;

H Απογευματινή Ζώνη – SMART προσφέρει μια ευρύτατη γκάμα προαιρετικών δραστηριοτήτων ώστε οι μαθητές να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να αποκτήσουν χόμπι, να χτίσουν την προσωπικότητά τους γύρω από τον αθλητισμό, τη μουσική και την τέχνη. Πρόκειται για ευέλικτα προγράμματα προσωπικής καλλιέργειας και ανάπτυξης, τα οποία λειτουργούν σε μικρές ομάδες, ανάλογα με την ηλικία, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση έμπειρων και ειδικευμένων εκπαιδευτικών και προπονητών.

Αναλυτικές πληροφορίες για την απογευματινή ζώνη SMART, μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://cgs.gr/smart-apogeymatini-zoni/.

Ποια είναι η διαδικασία εισαγωγής στο CGS;

Όλα τα στάδια της διαδικασίας εισαγωγής νέων μαθητών περιγράφονται αναλυτικά εδώ. Το 1ο στάδιο είναι η συμπλήρωση της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ποια είναι τα δίδακτρα ανά βαθμίδα του CGS;

Δείτε αναλυτικά τα δίδακτρα ανά βαθμίδα, εδώ.

Ποια είναι η ημερομηνία της Διαγνωστικής Γραπτής Εξέτασης Εισαγωγής για τις Τάξεις Α',Β' & Γ' Γυμνασίου;

Η ημερομηνία της Διαγνωστικής Γραπτής Εξέτασης Εισαγωγής για τις τάξεις Α΄, Β΄& Γ΄Γυμνασίου είναι το Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024. Οι υποψήφιοι μαθητές μας θα εξεταστούν γραπτώς στην Ελληνική Γλώσσα, τα Μαθηματικά και την Αγγλική Γλώσσα.

Κόστος Συμμετοχής στη Διαγνωστική Γραπτή Εξέταση: 50 ευρώ.

Ποια είναι η ημερομηνία της Διαγνωστικής Γραπτής Εξέτασης Εισαγωγής για τις Τάξεις Α' & Β' Λυκείου;

Η ημερομηνία της Διαγνωστικής Γραπτής Εξέτασης Εισαγωγής για τις τάξεις Α΄& Β΄Λυκείου είναι η Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024, στις 15.30.Οι υποψήφιοι μαθητές της Α΄Λυκείου θα εξεταστούν γραπτώς στην Ελληνική Γλώσσα, τα Μαθηματικά και την Αγγλική Γλώσσα, ενώ οι υποψήφιοι της Β΄Λυκείου θα εξεταστούν στα μαθήματα που προβλέπονται ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που πρόκειται να ακολουθήσουν.

Κόστος Συμμετοχής στη Διαγνωστική Γραπτή Εξέταση: 50 ευρώ.

Ποια είναι η ημερομηνία της Διαγνωστικής Γραπτής Εξέτασης Εισαγωγής στο IB Diploma Programme;

Η αξιολόγηση των υποψήφιων μαθητών για εισαγωγή στο ΙΒ Diploma Programme γίνεται σε ατομικό επίπεδο και η διαδικασία θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο. Οι υποψήφιοι μαθητές μας θα εξεταστούν γραπτώς στην Αγγλική Γλώσσα, τα Μαθηματικά & τη Λογική Σκέψη, ενώ θα παραχωρήσουν και προσωπική συνέντευξη στους συντονιστές του προγράμματος.

Κόστος Συμμετοχής στη Διαγνωστική Γραπτή Εξέταση: 50 ευρώ.

Υπάρχει πρόγραμμα υποτροφιών στο CGS;

Στο CGS υπάρχει πρόγραμμα ακαδημαϊκών υποτροφιών, βάσει αποτελεσμάτων στις γραπτές εξετάσεις υποτροφιών που θα διεξαχθούν το Σάββατο, 9 Μαρτίου 2024 για μαθητές εντός ή εκτός CGS που την επόμενη σχολική χρονιά πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου/ΙΒ MYP2, στην Α΄ Λυκείου/ΙΒ MYP5 και στο ΙΒ Diploma Programme.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

Έως 5 Ολικές Υποτροφίες για την Α΄Γυμνασίου/ΙΒ MYP: Εξεταζόμενα μαθήματα: Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Αγγλική Γλώσσα

Έως 2 Ολικές για την Α’ Λυκείου/ΙΒ MYP: Εξεταζόμενα μαθήματα: Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Αγγλική Γλώσσα

1 ολική & έως 4 μερικές Υποτροφίες για το IB Diploma Programme: Εξεταζόμενα μαθήματα: Αγγλική Γλώσσα, Μαθηματικά, Λογική Σκέψη

  • Η χορήγηση Ολικής Υποτροφίας προϋποθέτει μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 80% και επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη (το προφίλ του μαθητή συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του).
  • Η χορήγηση Μερικής Υποτροφίας (30 %- 80%) προϋποθέτει μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 60% και επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη (το προφίλ του μαθητή να συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του).

Κόστος Συμμετοχής στις Εξετάσεις Υποτροφιών: 50 ευρώ

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το Πρόγραμμα Υποτροφιών του CGS, μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο ενεργό σύνδεσμο: https://cgs.gr/scholarship/

Εάν το παιδί μου συμμετέχει στη Διαγνωστική Γραπτή Εξέταση για Εισαγωγή στο CGS, χρειάζεται να συμμετέχει και στις Εξετάσεις Ακαδημαϊκών Υποτροφιών;

Εάν κάποιος υποψήφιος ενδιαφέρεται για το πρόγραμμα ακαδημαϊκών υποτροφιών είναι απαραίτητο να πάρει μέρος στις εξετάσεις ακαδημαϊκών υποτροφιών ακόμα και αν έχει συμμετάσχει επιτυχώς στη διαδικασία της Διαγνωστικής Γραπτής Αξιολόγησης. Σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί να συμπληρώσει δύο διαφορετικές αιτήσεις:

α. την Αίτηση Εγγραφής που τον καλύπτει για τη συμμετοχή του στη Διαγνωστική Γραπτή Εξέταση Εισαγωγής

β. την Αίτηση Χορήγησης Ακαδημαϊκής Υποτροφίας που τον καλύπτει για τη συμμετοχή του στις Εξετάσεις Ακαδημαϊκών Υποτροφιών.

Εάν το παιδί μου πάρει μέρος στις Εξετάσεις Ακαδημαϊκών Υποτροφιών και δεν καταφέρει να κατοχυρώσει κάποια υποτροφία, θα μπορεί να εισαχθεί στο CGS χωρίς να έχει πάρει μέρος στη Διαγνωστική Γραπτή Εξέταση Εισαγωγής:

Εάν κάποιος υποψήφιος συμμετέχει στις Εξετάσεις Υποτροφιών και δεν καταφέρει να κατοχυρώσει κάποια ακαδημαϊκή υποτροφία, θα μπορεί να εισαχθεί στο CGS εφόσον:

α. πληροί τα κριτήρια εισαγωγής βάσει των αποτελεσμάτων του στις Εξετάσεις Υποτροφιών

β. υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις.

Ποιες περιοχές εξυπηρετούνται με τα σχολικά λεωφορεία του CGS;

ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΣΤΟΣ
ΖΩΝΗ Α’ Aνθούσα, Γέρακας, Διώνη, Ντράφι, Παλλήνη, Π. Πεντέλη, Πικέρμι 1.200 €
ΖΩΝΗ Β’

Αγ. Παρασκευή, Αρτέμιδα, Γλυκά Νερά, Καλλιτεχνούπολη, Ν. Πεντέλη, Ν. Βουτζάς,

Παιανία, Ραφήνα, Σπάτα

1.300 €
ΖΩΝΗ Γ’

Αθήνα, Βριλήσσια, Βύρωνας, Γαλάτσι, Ζωγράφου, Ηράκλειο, Καισαριανή,

Καλλιθέα, Κηφισιά, Κορωπί, Λυκόβρυση, Μαρούσι, Μελίσσια, Μεταμόρφωση,

Ν. Ερυθραία, Ν. Ιωνία, Ν. Μάκρη, Ν. Φιλαδέλφεια, Ν. Χαλκηδόνα, Ν. Ψυχικό,

Παπάγου, Πεύκη, Υμηττός, Φιλοθέη, Χαλάνδρι, Χολαργός, Ψυχικό

1.450 €
ΖΩΝΗ Δ’

Άγ. Ανάργυροι, Άγ. Δημήτριος, Άγ. Στέφανος, Αιγάλεω, Άλιμος, Άνοιξη, Άνω Λιόσια,

Αργυρούπολη, Αφίδναι, Αχαρναί, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Δάφνη, Διόνυσος,

Δροσιά, Ελευσίνα, Εκάλη, Ελληνικό, Ηλιούπολη, Θρακομακεδόνες, Ίλιον, Καματερό,

Κρυονέρι, Μαγούλα, Μάνδρα, Μαραθώνας, Μαρκόπουλο, Ν. Σμύρνη, Περιστέρι,

Πετρούπολη, Π. Φάληρο, Ροδόπολη, Σταμάτα, Χαϊδάρι

1.550 €
ΖΩΝΗ Ε’ Ανάβυσσος, Aγ. Μαρίνα, Καλύβια, Λαγονήσι, Παλαιά Φώκαια, Πειραιάς, Σαρωνίδα, Φυλή 1.700 €

Log in with your credentials

Forgot your details?