Σύλλογοι

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων, ο Σύλλογος Αποφοίτων και ο Αθλητικός Σύλλογος αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των ΕΚΓ, συμβάλλοντας σημαντικά στην καθημερινότητα του σχολείου, ενισχύοντας τις δράσεις του και τους δεσμούς μεταξύ των μελών της οικογένειας των ΕΚΓ.

 Σύλλογος Αποφοίτων – CGS Alumni

Ο Σύλλογος Αποφοίτων του CGS έχει στόχο την ηθική, επαγγελματική και πνευματική ενίσχυση των μελών του, καθώς και την καλλιέργεια των κοινωνικών τους σχέσεων. Είναι μία κοινότητα ανθρώπων από διάφορους χώρους, επικεντρωμένη στην ενίσχυση, κατά γνώση και συνείδηση, των αυριανών πολιτών αλλά και ηγετικών στελεχών της Ελλάδας, της Ευρώπης και του Κόσμου στην πρόκληση του νέου αιώνα. Ο Σύλλογος Αποφοίτων αριθμεί πάνω από 3.500 μέλη.

Σύλλογος Αποφοίτων

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

Αθλητικός Σύλλογος

Log in with your credentials

Forgot your details?