Ερευνητική Δραστηριότητα

Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης -CGS Research & Development Department

Το CGS Research and Development Department δημιουργήθηκε με στόχο την ανάπτυξη ευρείας και συστηµατικής ερευνητικής δραστηριότητας, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Βασική αποστολή του είναι η έρευνα σε ζητήµατα που απασχολούν την ελληνική αλλά και διεθνή εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες της από την προσχολική ως την τριτοβάθµια και την άτυπη εκπαίδευση, µε πρωταρχική επιδίωξη να συµβάλλει στην ποιοτική αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου που προσφέρεται στην ελληνική κοινωνία, αξιοποιώντας προς τούτο την ευρωπαϊκή εµπειρογνωµοσύνη. Κατά την περίοδο 2012-2014 τα ερευνητικά προγράµµατα που εκπονήθηκαν αφορούσαν κυρίως τη σχολική εκπαίδευση: τη διαρκή και συστηµατική βελτίωση της ποιότητάς της και τους τρόπους µε τους οποίους αυτή µπορεί να συµβάλλει στη µεγιστοποίηση της προσφοράς της στην κοινωνία, στην αντιµετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων της σύγχρονης εποχής και στην ενίσχυση των προοπτικών που ανοίγονται.

Το έργο του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης συμμετέχει  σε σειρά ευρωπαϊκών συμπράξεων για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη σχολική εκπαίδευση, για την ποιότητα και την εκπαιδευτική πολιτική.

Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης είναι ο Δημήτρης Ρογκάλας (PhD).

Ο Δημήτρης Ρογκάλας τελείωσε το BEng in Electrical & Electronic Engineering στο Birmingham. Στη συνέχεια έκανε MSc in Telecommunications στο UCL και MSc in Biomedical Engineering στο Imperial College. Στη συνέχεια εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο τμήμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στον τομέα της βιοϊατρικής. Επί σειρά ετών ήταν ερευνητής του εργαστηρίου Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών του ΕΜΠ, όπου έχει εργαστεί ως συνεργάτης σε σειρά ερευνητικών έργων, εθνικών και ευρωπαϊκών, με βασικούς θεματικούς άξονες ICT, Health, Society και Science Education. Από το 2015 είναι υπεύθυνος του Tμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης τoυ CGS.

Log in with your credentials

Forgot your details?