Έρευνες Ικανοποίησης Γονέων

To CGS πραγματοποιεί σε τακτική βάση, Έρευνα Ικανοποίησης Γονέων, μέσω ηλεκτρονικού, ανώνυμου ερωτηματολογίου, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες του σχολείου.

Τις έρευνες, καθώς και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, αναλαμβάνει ανεξάρτητος εξειδικευμένος συνεργάτης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα της διαδικασίας.

Στόχος της κάθε έρευνας είναι να συλλέξουμε επίσημα την ανατροφοδότηση των γονέων/κηδεμόνων όσον αφορά στην εκπαιδευτική φιλοσοφία, στο εκπαιδευτικό έργο, στη λειτουργία και οργάνωση του εκπαιδευτικού μας οργανισμού.

Τα αποτελέσματα των ερευνών συμπεριλαμβάνονται στον προγραμματισμό του εκάστοτε σχολικού έτους, , και αποτελούν ένα πολύ σημαντικό δείκτη και άξονα για το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των προγραμμάτων μας και των πολιτικών μας.

Παρακάτω δημοσιεύονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία έτη.

Log in with your credentials

Forgot your details?