CGS for Student Success - Απολογισμός Σχ. έτος 2019-2020

Στόχος του πυλώνα CGS Connects, αποτελεί η «σύνδεση» των μαθητών με τον κόσμο που τους περιβάλλει μέσα από διάφορους διαγωνισμούς, προγράμματα, δράσεις κ.α., προκειμένου να εξελιχθούν, να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να ζήσουν πολύτιμες εμπειρίες.

Δράσεις

 1. Προτάσεις προγραμμάτων που οργανώνονται από πανεπιστήμια και φορείς για την καλοκαιρινή περίοδο και οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως (newsletter)
 2. Πρόταση για συμμετοχή στον διαγωνισμό κινηματογράφου

Στόχος  του πυλώνα CGS to Parents, αποτελεί η πληροφόρηση και  η  καλλιέργεια δεξιοτήτων των γονέων ώστε να συμβάλλουν στην επιτυχία των παιδιών τους.

Δράσεις

 1. Συζήτηση για την επιλογή β΄ξένης γλώσσας. Στη «συνάντηση» αυτή γονείς και παιδιά είχαν  την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί μας για τα κριτήρια επιλογής της β΄ξένης γλώσσας, να γνωρίσουν τους συντονιστές ξένων γλωσσών, να αντιληφθούν τα βασικά στοιχεία των προγραμμάτων γαλλικών, ισπανικών, γερμανικών και να κάνουν τις δικές τους ερωτήσεις.
 2. Webinar με θέμα “Ανακαλύπτοντας τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του παιδιού μου”. Στο webinar απαντήθηκαν ερωτήματα που σχετίζονται με τις κλίσεις και τις δεξιότητες των παιδιών. Οι θεματικές που αναπτύχθηκαν σχετίζονταν με τις ερωτήσεις: Τι είναι ταλέντο; – Πώς μπορούμε να το ανακαλύψουμε;- Τι μπορούμε να κάνουμε ως γονείς για να εξελίξουμε μία ικανότητα; – Ποια δραστηριότητα να επιλέξουν οι γονείς  για το παιδιά σε μικρή ηλικία;
 3. Workshop με θέμα “Εγκέφαλος: Πώς να αξιοποιήσουμε το βασικό ‘εργαλείο’ γνώσης των παιδιών μας”.
 4. Workshop “Πώς να βοηθήσετε τα παιδιά σας στην επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης”
 5. Δημιουργία/αποστολή ερωτηματολογίου στους γονείς νηπιαγωγείου για παρατήρηση των παιδιών σε σχέση με τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα τους ( αφορά σε όσους συμμετείχαν στο σεμινάριο)
 6. Newsletters συμβουλών με θέματα:
  • 7+1 τρόποι να βοηθήσετε τα παιδιά στη Μελέτη τους…χωρίς να την κάνετε εσείς
  • 9+1ιδέες για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο
  • 8 + 1τρόποι για να βοηθήσετε τα παιδιά σας να είναι επιτυχημένα & ευτυχισμένα: αναπτυξιακή νοοτροπία

Στόχος του πυλώνα CGS to Students, είναι οι μαθητές να ενισχύσουν περαιτέρω τις διάφορες δεξιότητες που αποκτούν μέσα από τα προγράμματα του σχολείου αλλά να αποκτήσουν και νέες (soft skills) και να τις εφαρμόσουν στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας αλλά και έξω από αυτή.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάσαμε πρόγραμμα καλλιέργειας δεξιοτήτων σε 3 φάσεις ακολουθώντας τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Φάση 1. Μαθαίνουμε
Εκπαιδευτικά Βίντεο: Οι μαθητές παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά βίντεο που έχουμε δημιουργήσει και έχουν ως στόχο οι μαθητές να αντιληφθούν την ευρύτερη έννοια διάφορων δεξιοτήτων, να καταλάβουν, να θυμηθούν και να «ανακαλύψουν» νέες τεχνικές τις οποίες μπορούν να εφαρμόζουν στη σχολική αλλά και στην καθημερινή τους ζωή.

Φάση 2. Αλληλοεπιδρούμε
Webinars: Συμμετοχή των μαθητών σε webinars με θέμα που σχετίζεται με τη δεξιότητα που παρουσιάζεται κάθε φορά στα βίντεο. Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη κατανόηση και εμβάθυνση.

Φάση 3. Εφαρμόζουμε
Δημιουργικές προκλήσεις/Challenges: Οι μαθητές συμμετέχουν σε δημιουργικές δράσεις μέσω των οποίων μπορούν έμπρακτα να εφαρμόσουν όσα έχουν δει, ακούσει, μάθει καλλιεργώντας με αυτόν τον τρόπο τις δεξιότητες τους στην πράξη.

Δράσεις

 1. Βίντεο που έλαβαν οι μαθητές με θέμα τη δημιουργικότητα (Α΄ – Β΄ Γυμνασίου/IB MYP)
 2. Webinar με θέμα τη δημιουργικότητα “Δημιουργικότητα: Περισσότερα από όσα μπορείς να φανταστείς ή η πίτσα αλλιώς” (A΄ – Β΄ Γυμνασίου/IB MYP, 3 webinars)
 3. Challenge: Σχεδιάζω νέα καμπάνια «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ» για εφήβους (A΄ – Β΄ Γυμνασίου/IB MYP)
 4. Webinar με θέμα τεχνικές παρουσιάσεων «Επικοινωνία + Δημιουργικότητα + Αυτοπεποίθηση = Τέλεια Παρουσίαση» (Στ΄Δημοτικού/IB PYP)
 5. Πρόταση συμμετοχής στη δράση για την επιλογή της καλύτερης ταινίας της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.
 6. Video με ιστορία για την προσαρμογή των μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τις μικρές ηλικίες (ΠΝ-Ν-Α)
 7. Video για την προσαρμογή των μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Γ’ -ΣΤ΄ Δημοτικού/IB PYP)
 8. Διαμόρφωση δραστηριοτήτων για την περίοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με στόχο τη σύνδεση της γνώσης με τη ζωή (Α΄ – Στ΄ Δημοτικού/IB PYP)
 9. Newsletter συμβουλών (schoolgram) για την ομαλή ένταξη των μαθητών στο Γυμνάσιο

Στόχος του πυλώνα Students to Students, είναι να αναδυθούν οι καλές πρακτικές των μαθητών για διάφορα εκπαιδευτικά θέματα αλλά και για ζητήματα της καθημερινής ζωής και να τα «μοιραστούν» με τους συμμαθητές τους με διάφορους τρόπους. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η προσωπική και ξεχωριστή προσέγγιση των μαθητών, γνωρίζουν τον εαυτό τους και τον τρόπο που σκέφτονται και δρουν, ανακαλύπτουν όσα για εκείνους είναι αποτελεσματικά. Ταυτόχρονα βοηθούν τους συμμαθητές τους να εμπνευστούν, να πραγματοποιήσουν τον δικό τους αναστοχασμό, να προσδιορίσουν κοινά στοιχεία και διαφορές με όσα παρουσιάζονται και του τρόπου που εκείνοι προσεγγίζουν τα διάφορα ζητήματα και έτσι να ανακαλύψουν όσα τους βοηθούν.

Δράσεις

 1. Ομαδικές και ατομικές συναντήσεις με τους μαθητές ώστε να αναδειχθούν οι δικές τους προσωπικές «ιστορίες» και πρακτικές σε σχέση με τις θεματικές
  • μελέτη Ιστορίας ( μαθητές  Δ΄ Δημοτικού/IB PYP)
  • personal statement (μαθητές IΒ MYP 2)
  • student led conference ( μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού/IB PYP)
  • exhibition ( μαθητές Α΄ Γυμνασίου/IΒ MYP 2)
  • portfolio ( μαθητές Γ΄Δημοτικού/IB PYP)
 2. Δημιουργία videos (καλλιέργεια δεξιοτήτων και τεχνικών παρουσίασης) για τις θεματικές
  • μελέτη Ιστορίας ( μαθητές  Δ΄ Δημοτικού/IB PYP)
  • personal statement (μαθητές IΒ MYP 2)
  • portfolio (μαθητές Γ΄ Δημοτικού/IB PYP)
 3. Δημιουργία video/animation για την ομαλή ένταξη/προσαρμογή των μαθητών στο σχολείο (orientation Α΄ Δημοτικού/IB PYP)
 4. Συμμετοχή των μαθητών της Στ΄ στην κορύφωση της Α΄ Δημοτικού για τα πειράματα/ομαδική συνάντηση προκειμένου να αναστοχαστούν και να αναδείξουν τα δυνατά τους σημεία και τα σημεία προς βελτίωση.

Στόχος του πυλώνα Parents to Students είναι οι γονείς με ρόλο μέντορα σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα για τους μαθητές να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν την πραγματική εικόνα των επαγγελμάτων μέσα από την αντίληψη πολλών και διαφορετικών παραμέτρων που σχετίζονται με την άσκησή του.

Δράσεις

 1. Video δράσης με στόχο την παρουσίαση των βασικών παραμέτρων για την επιλογή κατεύθυνσης και της φιλοσοφίας του προγράμματος
 2. Δημιουργία data base με συμμετέχοντες γονείς
 3. Virtual career day (3 ημέρες) με άξονες επαγγελμάτων με τη συμμετοχή γονέων και μαθητών

Career Exploration
Aλλαγή ψυχομετρικού εργαλείου (ώστε να συμπληρώνεται και ηλεκτρονικά) και εξ αποστάσεως απόδοση αποτελεσμάτων workshop για νέους γονείς σε συνεργασία με το admissions «πώς να επιλέξετε σχολείο για τα παιδιά σας».

Log in with your credentials

Forgot your details?