Επιλογή Β’ Ξένης Γλώσσας στη Β’ Δημοτικού

Στο CGS, η εκμάθηση της γλώσσας, του πολιτισμού και της κουλτούρας διαφορετικών χωρών αποτελεί βασικό στοιχείο των προγραμμάτων. Με αυτό το σκεπτικό, οι μαθητές στο τέλος της Β’ Δημοτικού επιλέγουν μια επιπλέον γλώσσα, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους και καλλιεργώντας ταυτόχρονα δεξιότητες λήψης απόφασης. 

Οι μαθητές είναι σημαντικό να εμπλέκονται στη διαδικασία επιλογής της Β’ ξένης γλώσσας συνδυάζοντας τα στοιχεία του εαυτού τους με τα στοιχεία που κάθε γλώσσα προσφέρει, ώστε να επιλέξουν τη γλώσσα που είναι κατάλληλη για τους ίδιους. 

Προκειμένου μαθητές και γονείς να λάβουν υποστήριξη σε αυτή τη διαδικασία, στο πλαίσιο του CGS for Student Success, πραγματοποιήθηκαν την  Τετάρτη 18 Μαΐου δύο ξεχωριστές δράσεις για γονείς και μαθητές:

CGS to Students: «Ταξιδεύω στην Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία» όπου οι μαθητές της Β’ Δημοτικού γνώρισαν τους εκπαιδευτικούς της Β’ Ξένης Γλώσσας και συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες με σκοπό να εξερευνήσουν βασικά χαρακτηριστικά των χωρών.

CGS to Parents: «Webinar: Τι να επιλέξω; Γερμανικά, Γαλλικά ή Ισπανικά;»
Στη «συνάντηση» αυτή οι γονείς «περιπλανήθηκαν» στα προγράμματα της γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής γλώσσας, γνώρισαν τους συντονιστές ξένων γλωσσών τη Χ. Κάπαρη (Υπεύθυνη του Γαλλικού Τμήματος), την Κ. Ντουντούμη (Υπεύθυνη του Ισπανικού Τμήματος) και τον Π. Μουζάκη (Υπεύθυνο του Γερμανικού Τμήματος) και συζήτησαν τα κριτήρια επιλογής της B΄  ξένης γλώσσας.

Log in with your credentials

Forgot your details?