Πώς να βοηθήσετε τα παιδιά σας στην επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση για τους  γονείς μαθητών γ΄γυμνασίου και α΄λυκείου με θέμα : «Πώς να βοηθήσετε τα παιδιά σας στην επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης». Σε αυτήν προσδιορίστηκαν τα σημαντικά στοιχεία που χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή σπουδών και γενικότερα καριέρας στον κόσμο του αύριο. Δημιουργήθηκε έτσι το απαραίτητο θεωρητικό πλαίσιο για τους γονείς ώστε να υποστηρίξουν με τον κατάλληλο τρόπο τα παιδιά τους σε αυτή την αναζήτηση .

Η β΄φάση η οποία αποτελεί  πιο πρακτική και εξατομικευμένη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο με στόχο να βοηθηθούν οι γονείς ώστε να προσδιορίσουν συγκεκριμένες πρακτικές και κατευθύνσεις σύμφωνες με τις ανάγκες του δικού τους παιδιού.

Log in with your credentials

Forgot your details?