Εργαστήριο για γονείς μαθητών Νηπιαγωγείου (Α’ Κύκλος)

"Eγκέφαλος: Πώς να αξιοποιήσουμε το βασικό "εργαλείο" γνώσης των παιδιών μας

Μέσα από παιχνίδια, βίντεο, βιωματικές ασκήσεις, αναστοχασμό στο workshop με θέμα “Eγκέφαλος: Πώς να αξιοποιήσουμε το βασικό “εργαλείο” γνώσης των παιδιών μας” για γονείς Νηπιαγωγείου, εξερευνήθηκαν άγνωστες πτυχές του εγκεφάλου χρήσιμες για την ανάπτυξη των παιδιών. Ερωτήσεις και συμβουλές, έδωσαν πρακτική διάσταση στη γνώση όσων μπορούμε να κάνουμε καθημερινά για να αξιοποιήσουμε ως γονείς το δυναμικό των παιδιών μας.

Log in with your credentials

Forgot your details?