Career: Building up my future

Στη σημερινή απαιτητική εποχή στην οποία η αλλαγή αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της, οι έφηβοι καλούνται να πάρουν τις πρώτες σημαντικές αποφάσεις που σχετίζονται με το μέλλον και τη ζωή τους. Ποια κατεύθυνση σπουδών να επιλέξω; Να αποφασίσω βάσει των μαθημάτων που αγαπώ ή σύμφωνα με όσα περιγράφονται για τα επαγγέλματα του μέλλοντος; Να κάνω αυτό που ονειρεύομαι από μικρό παιδί; Πώς να ενεργήσω αν δεν ξέρω τι είναι αυτό που θέλω; Σε αυτά και άλλα ερωτήματα «απαντάει» το πρόγραμμα σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και διαχείρισης σταδιοδρομίας του CGS.

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι ο θεσμός στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις και διαδικασίες προκειμένου το άτομο να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και να κατανοήσει καλύτερα τις επαγγελματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται (Μαλικιώση – Λοΐζου1987, Αθανασάκης 1991).

Με αυτό το σκεπτικό στο CGS έχουμε σχεδιάσει το πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας «Career: Building up my future», το οποίο έχει κύριο στόχο να βοηθήσει τον κάθε μαθητή να σχεδιάσει την κατάλληλη για αυτόν εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία, η οποία είναι σύμφωνη με τις επιθυμίες και τις δυνατότητές του.

Πρόκειται για μια «συμβουλευτική» διαδικασία με διάφορες δράσεις, που σκοπό έχει να οδηγήσει σταδιακά τον μαθητή να γνωρίσει τον εαυτό του, τις ικανότητές του και τον κόσμο της εργασίας και να αποκτήσει πληροφορίες, που θα τον βοηθήσουν να ενταχθεί και να εξελιχθεί στην αγορά εργασίας. Η διαδικασία λήψης απόφασης για τις σπουδές και τα μελλοντικά επαγγέλματα είναι μία δυναμική διαδικασία με πολλές παραμέτρους, η οποία περικλείει ταυτόχρονα το στοιχείο της εξέλιξης και για αυτόν τον λόγο είναι διαρθρωμένη σε 2 φάσεις:

«Ανακαλύπτω τον εαυτό μου», αποτελεί την Α ́ Φάση του προγράμματος Career. Περιλαμβάνει δράσεις που έχουν στόχο ο μαθητής να αποκτήσει σαφή αντίληψη του εαυτού του, έτσι, ώστε να εκτιμήσει τις κλίσεις και δεξιότητές του, να ανακαλύψει και να συνειδητοποιήσει το δυναμικό που διαθέτει καθώς και τα πραγματικά του ενδιαφέροντα και φιλοδοξίες.

Μέσα από διάφορες δράσεις webinars, εργαλείο αναστοχασμού, Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού και την κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη, οι μαθητές θα προσδιορίσουν τα στοιχεία τους εαυτού τους, τα οποία είναι σημαντικά για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές. Θα προσπαθήσουν να απαντήσουν στα ερωτήματα που θέτουν τις προϋποθέσεις για μια ορθή επιλογή:

  • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μου; Τι επάγγελμα μου ταιριάζει ;(Προσωπικότητα)
  • Τι μου αρέσει να κάνω; Ποιο επάγγελμα με ελκύει περισσότερο; (Ενδιαφέροντα)
  • Τι μπορώ να κάνω; Ποιες είναι οι κλίσεις μου; (Δεξιότητες)
  • Για ποιο λόγο είναι σημαντικό για εμένα να κάνω αυτό το επάγγελμα; Τι θα κερδίσω από αυτό ως άτομο; (Αξίες)

«Εξερευνώ τις επιλογές μου», αποτελεί τη Β ́ Φάση του προγράμματος Career. H Β ́ Φάση έχει στόχο να βοηθήσει τον μαθητή να «εξερευνήσει» διάφορα επαγγέλματα προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και αντικειμενική πληροφόρηση για τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, τους όρους και τις προϋποθέσεις εισόδου σε κάθε επάγγελμα, τις οικονομικές απολαβές, τις νέες μορφές εργασίας κ.α. Στο πλαίσιο της ίδιας φάσης, ο μαθητής ενημερώνεται για τις σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και αποκτά τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να αξιοποιεί τις πηγές πληροφόρησης, να επεξεργάζεται και να αξιολογεί πληροφορίες, καθώς και να διερευνά εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους, με στόχο τη δια βίου επαγγελματική του ανάπτυξη.

Απώτερος σκοπός είναι να μπορέσει να διακρίνει, σύμφωνα με τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά, ποιες σπουδές και επαγγέλματα είναι κατάλληλα για τον ίδιο ώστε να έχει μια επιτυχημένη πορεία και να αισθάνεται ευτυχισμένος σε ό,τι κάνει.

Συναντήσεις με επαγγελματίες, ενημέρωση από φοιτητές, webinars που σχετίζονται με τα Πανεπιστήμια και τις σχολές, internships πλαισιώνουν τους στόχους αυτής της φάσης.

Η συμμετοχή των μαθητών σε όλες τις φάσεις του προγράμματος θα τους βοηθήσει σημαντικά να βρουν απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα που έχουν σε σχέση με το μέλλον τους. Θα αντιληφθούν κυρίως όμως πως όλα όσα θα ανακαλύψουν αποτελούν απλά το πρώτο βήμα σε ένα πολύ όμορφο ταξίδι που ξεκινά. Οι στόχοι, οι επιθυμίες τους, τα δεδομένα της αγοράς εργασίας, ακόμα και στοιχεία του εαυτού τους θα αλλάξουν πολλές φορές με την πάροδο του χρόνου και αυτό το γεγονός είναι που κάνει την όλη διαδρομή συναρπαστική. Εξάλλου, θα έχουν ανακαλύψει και θα γνωρίζουν τον τρόπο και τις μεθόδους να «εξερευνούν» και να αξιολογούν όλα τα στοιχεία να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές για να είναι χαρούμενοι και επιτυχημένοι στη ζωή τους.

Φάσεις προγράμματος

Συμμετέχω σε δράσεις που έχουν σαν στόχο να με βοηθήσουν να «γνωρίσω» τον εαυτό μου.

Η προσωπικότητα μου, οι αξίες, οι ικανότητες και τα ενδιαφέροντα που έχω, αποτελούν στοιχεία απαραίτητα για τον προσδιορισμό των κατάλληλων επιλογών για εμένα. Αναστοχάζομαι με τη βοήθεια ερωτηματολογίου, συμμετέχω σε workshops, webinars και κάνω το τεστ Eπαγγελματικού Προσανατολισμού.

Self-assessment

Ερωτήσεις με βοηθούν να αναστοχαστώ για όσα γνωρίζω και πιστεύω για τον εαυτό μου. Το ερωτηματολόγιο αποτελεί πολύτιμο «εργαλείο» καταγραφής αλλά και προσωπικής ανατροφοδότησης όσων ανακαλύπτω κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης.

Συμπλήρωση Ψυχομετρικού Εργαλείου: Κάνω το τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αν χρειάζομαι επιπλέον πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά μου. Τα αποτελέσματά του συμπληρώνουν όσα ήδη έχω ανακαλύψει με τις ερωτήσεις του self-assessment.

 

Οnline Βιωματικά εργαστήρια/Workshops

Συμμετέχω σε βιωματικά εργαστήρια που με βοηθούν να προσδιορίσω τα απαραίτητα στοιχεία που θα με βοηθήσουν να κάνω την κατάλληλη επιλογή σπουδών για εμένα.

1.Mirror, mirror of my world, who am I after all?” Τι είναι προσωπικότητα; Ποια στοιχεία αναγνωρίζω στον εαυτό μου; Πώς με «βλέπουν» οι άλλοι; Ένα βιωματικό εργαστήριο που θα σε οδηγήσει στην αυτογνωσία.

2.“ Leaving my mark on the world” Όλοι έχουμε ένα μοναδικό «αποτύπωμα». Ποιο είναι το δικό μου; Πώς έχει δημιουργηθεί; Ποιες αξίες και βιώματα συνδέονται μ’ αυτό; Πώς ξεχωρίζω από τους άλλους; Ανακαλύπτουμε αξίες και ιδανικά που μας διαμορφώνουν…και μας κατευθύνουν στις επιλογές μας.

3.“Finding my strengths, achieving my goals” Κατακτώ τους στόχους μου, αξιοποιώντας τις δυνάμεις και τις ικανότητες μου. Αναγνωρίζουμε τα δυνατά μας σημεία και σχεδιάζουμε το μέλλον μας.

Ενημερώνομαι μέσα από δράσεις του σχολείου για τις σχολές και τα Πανεπιστήμια που με ενδιαφέρουν, γνωρίζω αποφοίτους του σχολείου που φοιτούν ήδη στα Πανεπιστήμια και μαθαίνω για το πρόγραμμα, τις απαιτήσεις των σχολών και όποια άλλη πληροφορία χρειάζομαι!

Τέλος, συζητώ με επαγγελματίες και αντλώ πληροφορίες για το επάγγελμα που με ενδιαφέρει. Το καλοκαίρι θα μου δοθεί η ευκαιρία να «συνεργαστώ» με κάποιους από αυτούς.

Webinar «Γνωρίζω τα Πανεπιστήμια»

Πληροφορούμαι για τα ελληνικά Πανεπιστήμια και τις σχολές ανά επιστημονικό πεδίο. Ενημερώνομαι κατά τη διάρκεια της χρονιάς για παρουσιάσεις ξένων Πανεπιστημίων που διοργανώνει το IBDP.

 

Ενημέρωση

Η ενημέρωση γίνεται από Ambassadors φοιτητές καθώς και διάφορους φορείς για τις σχολές, το πρόγραμμα και τις συνθήκες σπουδών καθώς και τη φοιτητική ζωή.

 

Ερωτηματολόγιο

Συμπληρώνω τη σχετική φόρμα για τις σχολές που με ενδιαφέρουν και λαμβάνω χρήσιμο υλικό που θα με βοηθήσει να κάνω τη δική μου αναζήτηση (Α’ Λυκείου).

 

Σεμινάριο/webinar “Meet the Professionals”

Συμμετέχω σε σεμινάριο με στόχο να ανακαλύψω τους τρόπους που μπορώ να αντλήσω πληροφορίες από επαγγελματίες σε σχέση με τον χώρο της αγοράς εργασίας και το επάγγελμά τους.

 

Career week

«Συναντώ» επαγγελματίες διάφορων κλάδων προκειμένου να ανακαλύψω στοιχεία για το επάγγελμά τους που θα με βοηθήσουν στην επιλογή μου.

 

Σεμινάρια/Webinars:

  1. « Πώς συμπληρώνω το Μηχανογραφικό Δελτίο;» (Γ΄ Λυκείου)
  2. «Πώς κάνω αίτηση στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού;» (αφορά σε μαθητές ΙΒ1)

 

Internships

Επιλέγω χώρους εργασίας όπου μπορώ να “εργαστώ” με τον θεσμό της μαθητείας και να αποκτήσω πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις που με βοηθούν να καλλιεργήσω νέες δεξιότητες και να κάνω τις κατάλληλες επιλογές για εμένα.

Log in with your credentials

Forgot your details?