Τo CGS συμμετέχει δυναμικά από το 1995 στα μαθητικά συνέδρια Model United Nations (MUN), τη σημαντικότερη εκπαιδευτική προσομοίωση για τη διπλωματία, τις διεθνείς σχέσεις και τη λειτουργία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το
Model United Nations ή Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών “MUN” είναι ένα εκπαιδευτικό συνέδριο – προσομοίωση των οργάνων και των εργασιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε αυτό οι συμμετέχοντες μ αθητές αναλαμβάνουν το ρόλο διπλωματών
διαφόρων κρατών-μελών του ΟΗΕ, ερευνούν τα διεθνή ζητήματα της επικαιρότητας και στα πλαίσια των επιτροπών και οργάνων του ΟΗΕ, δημιουργούν συμμαχίες και προτείνουν λύσεις μ ε μορφή “ψηφισμάτων”.

Το Model United Nations ή Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών “MUN” είναι ένα εκπαιδευτικό συνέδριο – προσομοίωση των οργάνων και των εργασιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Οι προσοµοιώσεις του Μοντέλου Ηνωµένων Εθνών επιτρέπουν στους συµµετέχοντες να βιώσουν, εφαρµόσουν και να πειραµατιστούν µε την επίλυση συγκρούσεων, το δηµόσιο λόγο, τις δυναµικές οµάδων και τη διαπραγµάτευση». Οι μαθητές εξασκούν επίσης την προσεκτική ακρόαση, τη λήψη αποφάσεων και τις ικανότητες της στρατηγικής σκέψης τους.
Το σχολείο μας διοργανώνει από το 2006 το CGS MUN Conference, το οποίο έχει αναγνωριστεί από το THIMUN Foundation ως ένα THIMUN-affiliated συνέδριο, τη μέγιστη τιμή που λαμβάνει περιορισμένος αριθμός σχολείων παγκοσμίως, από τον επίσημο Ευρωπαϊκό φορέα του MUN και διοργανώνει ένα συνέδριο  στο χώρο του κάθε Δεκέµβριο. Επίσης οι µαθητές µας συµµετέχουν σε διάφορα MUN συνέδρια τόσο του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Χρησιμοποιώντας ως έμπνευση τους νέους που εκπροσωπούν το MUN, αποφασίσαμε το κεντρικό θέμα της φετινής μας διοργάνωσης (9-10-11 Δεκεμβρίου) να είναι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Το σχολείο μας θα υποδεχτεί 550 μαθητές από 35 σχολεία από την Ελλάδα και χώρες το υ εξωτερικού (Ευρωπαϊκές και Μέσης Ανατολής) για να συζητήσουν πωςα υτός ο πολυδιάστατος τρόπος επικοινωνίας και ενημέρωσης έχει αλλάξει δραστικά τις ζωές μας και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια. Σχηματίζει γνώμες, πυροδοτεί αλλαγές αλλά και πολλές φορές, τρόμο, καταστροφή και συγκρούσεις. Θεωρούμε ότι αυτός ο διττός ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αξίζει να διερευνηθεί έτσι ώστε τα θετικά σημεία της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να ενισχυθούν, ενώ τα αρνητικά κατά το δυνατόν, να αποφευχθούν.

Η διάρκεια του CGS MUN Conference είναι 3 ημέρες
(9-11Δεκεμβρίου)

Χρησιμοποιώντας ως έμπνευση τους νέους που εκπροσωπούν το MUN, αποφασίσαμε το κεντρικό θέμα της διοργάνωσης να είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, εκτός των μαθητών-συμμετεχόντων (delegates),μπορούν να πάρουν μέρος και άλλοι μαθητές ως εθελοντές- μέλη διοικητικού προσωπικού (administrative staff) ή ως μέλη προσωπικού ασφαλείας (security staff). Έτσι, έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν από κοντά την εμπειρία της Προσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών, να εμπλακούν ενεργά στη διοργάνωση του Συνεδρίου, να έρθουν σε επαφή με άτομα από όλο τον πλανήτη, εξασκώντας παράλληλα τη χρήση των Αγγλικών και αναπτύσσοντας τις ικανότητες της πειθαρχίας και της οργανωτικότητας. Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο συνέδριο με εκατοντάδες συμμετέχοντες είναι μια εμπειρία που αξίζει να υπάρχει στη μνήμη κάθε μαθητή.

«Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο συνέδριο με εκατοντάδες συμμετέχοντες είναι μια εμπειρία που αξίζει να υπάρχει στη μνήμη κάθε μαθητή.»

Πληροφορίες: cgsmun.gr, cgsmun@cgs.edu.gr

Log in with your credentials

Forgot your details?