Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο

Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται ταχύτατα, με τη χρήση του Διαδικτύου να μας παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες απαραίτητες για την εργασία και την καθημερινότητά μας, κύριο μέλημά μας είναι να ενημερώσουμε και να αφυπνίσουμε τους μαθητές μας για τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσουν.

Οι μαθητές του ΜΥP3 – Β΄Γυμνασίου ενημερώθηκαν για το φαινόμενο του Διαδικτυακού Εκφοβισμού, έμαθαν να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα, να προφυλάσσονται αλλά και να προστατεύουν τους φίλους και τους οικείους τους.

Στη συνέχεια, ανέλαβαν οι ίδιοι δράση: εφαρμόζοντας τις προγραμματιστικές τους δεξιότητες αλλά και τα σχεδιαστικά τους ταλέντα ανέπτυξαν τις δικές τους ιστοσελίδες με στόχο να ενημερώσουν τη σχολική κοινότητα.

Log in with your credentials

Forgot your details?