Πρόγραμμα «Calypso»: Όταν οι μαθητές γνωρίζουν τον θαυμαστό κόσμο της θάλασσας

Tα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα (CGS) με περισσότερα από 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο της εκπαίδευσης, είναι το μοναδικό σχολείο στην Ελλάδα με ιστορία 21 χρόνων στην παγκόσμια οικογένεια του Ιnternational Βaccalaureate (IB) και προσφέρει πιστοποιημένα τα προγράμματα του διεθνούς εκπαιδευτικού οργανισμού ΙΒ ( www.ibo.org) σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Ένας από τους βασικούς στόχους στo CGS είναι η καθοδήγηση κάθε μαθητή έτσι ώστε να ανακαλύπτει, να διευρύνει και να αναπτύσσει το ενδιαφέρον του για τις επιστήμες, αποκτώντας γερές βάσεις πάνω στις οποίες θα μπορέσει να οικοδομήσει ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό προφίλ.

Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα ανακοινώνουν την επίσημη συνεργασία τους με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε), το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (Ε.Λ.Κ.Ε.Θ.Ε) και το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΜΙΟ-ΕCSDE), με τους οποίους σχεδιάζεται και προσφέρεται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το ειδικό καλοκαιρινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με κεντρικό άξονα τις θετικές επιστήμες, “Calypso”.

Το πρόγραμμα “Calypso”, διάρκειας 9 ημερών, εστιάζει στις θαλάσσιες επιστήμες, αλλά και το περιβάλλον, την ιστορία και τον πολιτισμό και απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Ενδεικτικές από τις δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στο «Calypso» είναι:

Στην Αθήνα

– Διαλέξεις και επίσκεψη στους βασικούς ιστορικούς σταθμούς της πρωτεύουσας

Στη Δήλο

– Προγραμματισμένη επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους

– Πρόγραμμα θαλάσσιας εξερεύνησης σε συνεργασία με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Στη Σαντορίνη

– Εξερεύνηση και μελέτη του βυθού υπό την οπτική της θαλάσσιας βιολογίας και γεωλογίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου στο Ακρωτήρι.

 

Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ελκυστικότητας των Φυσικών Επιστημών για τους νέους, η προώθηση της δημιουργικότητας, της υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας και η ενασχόληση των μαθητών με ένα «πραγματικό» πεδίο έρευνας σε συνεργασία με μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα .

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Calypso” προσφέρει μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία που συνδυάζει την εκπαίδευση με την ψυχαγωγία, τον αθλητισμό, την ιστορία και τον πολιτισμό και αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των τοπικών κοινοτήτων.

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Calypso” τελεί υπό την αιγίδα και την ουσιαστική υποστήριξη της Unesco μέσο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής.

Log in with your credentials

Forgot your details?