Το τμήμα του International Baccalaureate Diploma Programme του CGS διοργανώνει δωρεάν online εισαγωγικά Workshops σε όλα τα μαθήματα που θα προσφέρει την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021, το διάστημα από την Τρίτη 16 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Τα Workshops απευθύνονται σε όλους τους μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την Α’ Λυκείου.

Στόχος των Workshops είναι να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν οι μαθητές με το πρόγραμμα του International Baccalaureate, να κατανοήσουν το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις των μαθημάτων, να γνωρίσουν τους καθηγητές του IB DP και να θέσουν τυχόν απορίες τους.

Τα Workshops θα πραγματοποιούνται καθημερινά, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε όσα workshops επιθυμούν.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τα προσφερόμενα μαθήματα.

DATE10 a.m. – 12 a.m.12.30 p.m. – 14.30 p.m.
16/6ECONOMICSTOK (Theory of Knowledge)
17/6GLOBAL POLITICSTHEATRE
18/6PSYCHOLOGYVISUAL ARTS
19/6BUSINESS AND MANAGEMENTBIOLOGY
22/6COMPUTER SCIENCECHEMISTRY
23/6PHYSICSMODERN GREEK LITERATURE
24/6MATHEMATICS ANALYSIS & APPROACHES HL

MATHEMATICS ANALYSIS & APPROACHES SL

 ENGLISH B
25/6ENGLISH AMATHEMATICS APPLICATIONS & INTERPRETATION SL
26/6GERMAN B FRENCH B

SPANISH ab Initio

HISTORY MUSIC

Log in with your credentials

Forgot your details?