Εκλογές για την ανάδειξη μαθητικών κοινοτήτων

Με τη συμμετοχή τους στις μαθητικές κοινότητες, οι μαθητές αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, ασκούνται στο διάλογο και στη δημοκρατική διαδικασία, μελετώντας και προτείνοντας λύσεις για τα προβλήματα που τους αφορούν.

Την Παρασκευή, 29/9/17 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής των 5μελών συμβουλίων τάξης και του 15μελούς συμβουλίου του  Γυμνασίου/ΙΒ MYP και Λυκείου, ενώ στην πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου θα ολοκληρωθούν και οι εκλογές των τάξεων για τους μαθητές του Δημοτικού (τάξεις Β΄- ΣΤ΄), αφού θέσουν –όσοι επιθυμούν- υποψηφιότητα ώστε να εκπροσωπήσουν τους συμμαθητές τους αλλά και όλους τους μαθητές του Δημοτικού στο Μαθητικό Συμβούλιο.

Οι εκλογές στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ekloges.gr. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της «ψηφιακής» έναντι της «παραδοσιακής» ψηφοφορίας είναι η σύντομη ολοκλήρωση της διαδικασίας καθώς και η αξιοπιστία, αφού το σύστημα ταυτοποιεί τους χρήστες και δεν επιτρέπει διπλή ψήφο. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής άκυρου και λευκού.

Πέρα από τα χρηστικά οφέλη της συγκεκριμένης διαδικασίας, πρόκειται για μια θαυμάσια ευκαιρία που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές  να γνωρίσουν στην πράξη τις αξίες του «εκλέγειν» και του «εκλέγεσθαι», να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και να αναγνωρίσουν τη συμβολή της τεχνολογίας στην εξασφάλιση του αδιάβλητου των διαδικασιών, όπως της εκλογής εκπροσώπων.

Log in with your credentials

Forgot your details?