Ενεργειακή Κατοικία, Ε’ Δημοτικού

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου η κορύφωση του προγράμματος έρευνας της Ε’ Δημοτικού με τίτλο: ‘’Ενέργεια’’. Οι μαθητές/τριες παρουσίασαν σε τριμελή επιτροπή και στους γονείς τους  μακέτες ενεργειακών κατοικιών που οι ίδιοι είχαν κατασκευάσει, δίνοντας παράλληλα πληροφορίες για το πώς αξιοποίησαν τις γνώσεις τους σχετικά με τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας. Η επιτροπή, οι γονείς  και οι  εκπαιδευτικοί του σχολείου δήλωσαν ενθουσιασμένοι από την προσπάθεια και τις δεξιότητες των μαθητών!

Log in with your credentials

Forgot your details?