Επιστήμη … γένους θηλυκού | Βιοτεχνολογία και νέες καινοτομίες!

 

Αν αξιοποιήσουμε τις γνώσεις μας , η επιστήμη μας προσφέρει ευοίωνες εναλλακτικές λύσεις!

Η Αναστασία Μαρίνα (Νατάσα) Παλαιογεώργου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με βραβείο από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Σήμερα, είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Κυτταρικής Τεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου ασχολείται με την ανάπτυξη βιοαισθητήρων για τον εντοπισμό παθογόνων και άλλων τοξικών παραγόντων στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Παράλληλα, είναι ακαδημαϊκή υπότροφος στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο οποίο διδάσκει τα μαθήματα της Ασφάλειας, Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων αλλά και της Επιδημιολογίας Τροφιμογενών Νοσημάτων.

Ας ξεκινήσουμε με τον όρο Βιοτεχνολογία. Ποιος είναι ο ορισμός της έννοιας;

 

Ο όρος αποκαλύπτει το περιεχόμενό της. Είναι η εφαρμογή γνώσεων που έχουμε γύρω από τον βίο των μικροοργανισμών, των ζώων, των φυτών χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Στόχος της Βιοτεχνολογίας είναι να παράγουμε προϊόντα χρήσιμα για τον άνθρωπο και όχι μόνο. Επομένως, βρίσκει εφαρμογές στα παραγόμενα φάρμακα, στα εμβόλια, στην κτηνοτροφία και στην γεωργία.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της βιοτεχνολογίας στο περιβάλλον;

Η συμβολή της Βιοτεχνολογίας στο περιβάλλον μπορεί να είναι καθοριστική τα επόμενα χρόνια. Μπορούμε για παράδειγμα να δημιουργήσουμε προϊόντα που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Από την άλλη πλευρά, η παραγωγή ορισμένων προϊόντων θέτει ζητήματα βιοηθικής. Δυστυχώς, υπάρχουν ακόμη πειραματόζωα στα εργαστήριά μας. Στόχος είναι τα επόμενα χρόνια να αντικατασταθούν με άλλα μέσα όπως με κυτταρικές σειρές.

kitarakdcfndfljigmpfgpof

Η εικόνα ανθρώπινων κυττάρων όπως την βλέπουμε στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο

Μπορείτε να μας αναφέρετε ένα παράδειγμα εφαρμογής της βιοτεχνολογίας στο περιβάλλον;

Μπορούμε σήμερα να κάνουμε κοπτοραπτική, δηλαδή να εισάγουμε και να αποσιωπούμε γονίδια σε φυτικούς οργανισμούς, για να τους κάνουμε για παράδειγμα πιο ανθεκτικούς στο κρύο ή στην αύξηση της θερμοκρασίας. Εξάλλου, η αλλαγή του γενετικού υλικού συμβαίνει συνέχεια στην φύση. Είναι φυσικό να συμβαίνει, καθώς με αυτόν τον τρόπο οι οργανισμοί προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους καλύτερα!

Υπάρχουν όμως άνθρωποι που εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους σε επίπεδο ηθικής και ασφάλειας των τροφίμων. Σήμερα βέβαια, όλα τα προϊόντα προσφέρονται στην ανθρωπότητα ύστερα από πολλές έρευνες και χρόνιες μελέτες για τυχόν αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία του ανθρώπου. Έτσι, τα προϊόντα που προκύπτουν από τέτοιες παρεμβάσεις θεωρούνται ασφαλή για τον άνθρωπο.

paraskuidjckfsncfkjdscgf

Παρασκευή νανοσωματιδίων χρυσού με πολλές εφαρμογές στην ιατρική και στην φαρμακευτική

Έχετε αντιμετωπίσει δυσκολίες ή εμπόδια λόγω του φύλου σας;

Μπορώ να πω πως όχι. Ως προς την επιστημονική μας ιδιότητα, οι γυναίκες επιλέγονται ισάξια . Έχουν ισάξια πρόσβαση στην έρευνα. Πριν 30 χρόνια βέβαια δεν ίσχυε το ίδιο. Η γυναίκα συναντούσε σημαντικά εμπόδια στην επιστημονική της δράση.

Το πρόβλημα όμως που αντιμετωπίζει μια γυναίκα, κατά την  άποψή μου , είναι το δίλημμα μεταξύ επιστημονικής έρευνας και προσωπικής ζωής. Δεν είναι επαρκής η μέριμνα από την Πολιτεία ώστε η γυναίκα να μην αντιμετωπίζει το δίλημμα της μητρότητας ή της έρευνας αλλά και της επιστημονικής καριέρας.

Ένας επιστήμονας – ερευνητής , όπως εσείς – έχει ωράριο;

Φυσικά και όχι. Δεν έχουμε ωράριο επειδή εμείς οι ίδιοι στρέφουμε όλη μας την προσοχή  στο πάθος της έρευνας  αλλά και σε μια σειρά από ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να προετοιμάσουμε το μάθημά μας και τα εργαστήριά μας για τους φοιτητές.

Η βιοτεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως  αντιστάθισμα στον πόλεμο για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο;

Μια παράμετρος του πολέμου είναι ο έλεγχος των πηγών ενέργειας. Παράλληλα, τα αποθέματα ενέργειας λιγοστεύουν και ο ανταγωνισμός για τον έλεγχο τους αυξάνεται. Αν όμως με την βοήθεια της επιστήμης λύσουμε αυτό το πρόβλημα;

Η Βιοτεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στο να αποκτήσουμε περισσότερες γνώσεις για τα βιοκαύσιμα και στην εύρεση νέων, εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Για παράδειγμα, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα αστικά απόβλητα προς παραγωγή ενέργειας, πρακτική που ήδη εφαρμόζεται σε αρκετά κράτη με πολύ θετικά αποτελέσματα.

vioanthfwdklcjfmdcfdif

Βιοαντιδραστήρας. Βακτήρια μετατρέπουν απόβλητα τροφίμωνσε χρήσιμες χημικές ουσίες

Log in with your credentials

Forgot your details?