Εργαστήριο σε συνεργασία με τον οργανισμό Junior Achievement Greece

Σε συνεργασία με τον οργανισμό Junior Achievement Greece υλοποιήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών και ηγετικών δεξιοτήτων και θέμα την κυκλική οικονομία και ένα βιώσιμο μέλλον.
Στο workshop συμμετείχαν μαθητές από την Γ΄ Γυμνασίου, την Α’ Λυκείου και το DP 1.

Στο πλαίσιο του workshop οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολούθησαν μία εισαγωγική ενότητα, σχετικά με την έννοια της κυκλικής οικονομίας και στη συνέχεια ασχολήθηκαν με την ενότητα «Επανεξετάζοντας τα Πλαστικά»

Log in with your credentials

Forgot your details?