Εβδομάδα εκλογής μαθητικού συμβουλίου

Την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου οι μαθητές του Δημοτικού θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν υποψηφιότητα ώστε να εκπροσωπήσουν στους συμμαθητές τους, αλλά και όλους τους μαθητές του Δημοτικού στο Μαθητικό Συμβούλιο.

Οι εκλογές για τις τάξεις Β’ έως Στ΄ θα πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ekloges και φέτος. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της “ψηφιακής” έναντι της “παραδοσιακής” ψηφοφορίας είναι η σύντομη ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς και η αξιοπιστία, αφού το σύστημα ταυτοποιεί τους χρήστες και δεν επιτρέπει διπλή ψήφο.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα επιλογής άκυρου και λευκού. 

Log in with your credentials

Forgot your details?