ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ‐ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΑ ΠΑΙΔΙΑ CTY GREECE ΣΤO CGS

Mε τη συνεργασία του Κολλεγίου Ανατόλια, το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το CGS θα είναι εξεταστικό κέντρο για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Κέντρου για Χαρισματικά‐Ταλαντούχα Παιδιά – CTY Greece.

Για να μπορέσουν οι μαθητές να λάβουν μέρος στα προγράμματα του CTY Greece, πρέπει πρώτα να αξιολογηθούν με βάση τα τεστ ακαδημαϊκών δεξιοτήτων SCAT και/ή STB, που σχεδιάστηκαν από το Center for Talented Youth του Πανεπιστημίου Johns Hopkins.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στo CGS το Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017.

Οι μαθητές και μαθήτριες από Β’ Δημοτικού έως Γ’ Γυμνασίου του CGS που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να κάνουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.cty-greece.gr.

H προθεσμία εγγραφής είναι η Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017, ώρα 23:45.

Επισυνάπτεται η επίσημη ανακοίνωση διεξαγωγής των εξετάσεων με αναλυτικές πληροφορίες για το τεστ, τα δείγματα των τεστ καθώς και για τον τρόπο δήλωσης συμμετοχής για όλους τους μαθητές.

Log in with your credentials

Forgot your details?