Η ανακύκλωση μπορεί να είναι η δύναμη του πολίτη!

njrsbhgjh

Έχετε σκεφτεί ότι κι εμείς οι πολίτες μπορούμε να πάρουμε πρωτοβουλίες;

Έχετε σκεφτεί ότι μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία της οικονομίας με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος;

Ένα από τα κύρια προβλήματα που εμποδίζει την ανακύκλωση είναι το υψηλό κόστος. Είναι πιο ακριβή διαδικασία από την απόρριψή τους σε απορριμματοθάλαμο. Η διαδικασία συλλογής, ταξινόμησης και επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών απαιτεί σημαντική δουλειά και αυστηρό προγραμματισμό. Επιπλέον, συχνά έντονη είναι η έλλειψη ζήτησης για ανακυκλωμένα υλικά. Είναι δύσκολο για της εταιρείες ανακύκλωσης να πουλήσουν τα προϊόντα τους και να καλύψουν τα έξοδα τους.

Πολλά προγράμματα ανακύκλωσης χρηματοδοτούνται από τις κυβερνήσεις ή οργανώσεις. Ωστόσο, τα προγράμματα δεν είναι πάντα βιώσιμα και πολλά από αυτά έχουν μειωθεί ή σταματήσει λόγω οικονομικής κρίσης. Επομένως, η ανακύκλωση αποτελεί πρόγραμμα που έχει υποβαθμιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το 2017 η Κίνα εφάρμοσε την πολιτική γνωστή ως “Εθνικό Ξίφος” που απαγόρευσε εισαγωγή πολλών ανακυκλώσιμων υλικών. Αυτό άλλαξε τον κόσμο της ανακύκλωσης, Η Κίνα για πολλά χρόνια αγόραζε πολλά προϊόντα ανακυκλωμένα. Η Κίνα επέλεξε την πολιτική αυτή , επειδή τα απόβλητα από τα ανακυκλωμένα προϊόντα ήταν χιλιάδες τόνοι και η Χώρα δεν ήταν διατεθειμένη να οργανώσει προγράμματα για την συγκέντρωσή τους.

mnkdtebrtebyu

Σοβαρές είναι οι περιβαλλοντικές συνέπειες. Όταν τα απόβλητα δεν διαχειρίζονται σωστά, μπορεί να εκπέμπουν επιβλαβείς χημικά και καυσαερίων στον αέρα. Το νερό και το έδαφος μολύνονται και επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Ο ενεργός πολίτης έχει την δύναμη της πρωτοβουλίας. Μπορεί να αγοράζει προϊόντα κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα υλικά. Δεν είναι βέβαια η μοναδική μας δύναμη! Μπορούμε να επαναχρησιμοποιούμε προϊόντα π.χ, μπορούμε να πάρουμε μια χαλασμένη μπάλα, να την κόψουμε στα δυο, και να την χρησιμοποιήσουμε ως γλάστρα για μικρά φυτά.

Επιπλέον, μέσω της επένδυσης σε εγκαταστάσεις, τεχνολογίες και νόμους που υποστηρίζουν την ανακύκλωση, μπορούμε να αυξάνουμε την ποσότητα ανακύκλωσης και να έχουμε θετική επίδραση στο περιβάλλον. Η δύναμη της πρωτοβουλίας είναι δική μας!

 

Ευάγγελος Διορινός – Ά Γυμνασίου

Log in with your credentials

Forgot your details?