Μαρία Ζαχαριάδου (Arts&Design)

Η Μαρία Ζαχαριάδου είναι απόφοιτος  του Κολλεγίου Αθηνών και σπούδασε αρχιτεκτονική στη σχολή Bartlett School of Architecture του Πανεπιστημίου U.C.L. (University College of London), από όπου αποφοίτησε το 1997.
Eργάστηκε στο αρχιτεκτονικό γραφείο  3SK Architects για δύο χρόνια  και στην συνέχεια άσκησε ελεύθερο επάγγελμα ως αρχιτέκτων εώς το 2008.

Το 2006 ξεκίνησε να ασχολείτε  με την εκπαίδευση και από τότε εώς σήμερα  εργάζεται στo CGS. ΔιδάσκειArt & Design στο ΙΒ- DIPLOMA του CGS,προετοιμάζονταςμαθητές για την εισαγωγή τους στις  σχολές Αρχιτεκτονικής και Design της Ευρώπής και της Αμερικής.Συνεργάζεται με καθηγητές αρχιτεκτονικών σχολών της Μ. Βρεταννίας, όπως η σχολή Bartlett Schoolof Architecture του Πανεπιστημίου U.C.L., και η αρχιτεκτονική σχολή του Πανεπιστημίου U.E.L. (University of East  London).
Εώς το 2014 είχε αναλάβειτηνδιδασκαλία του Art στο PYP στο CGS και το 2015 δίδαξε Design & Technology επίσης στο PYP. Σήμεραδιδάσκει Design στο MYP του CGS.
Έχει παρακολουθήσειΕκπαιδευτικά ΕπιμορφωτικάΣεμινάρια τόσογια το MYP όσο και για το PYP ,με πιστοποίησητουοργανισμού IBO, όπως “Making the PYP happen in class”, “Assessment in the PYP”, “Understanding of the MYP Introductory”, καθώς και το Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα :

“Differentiating Instruction and Team Teaching in Mathematics and Literacy” από το Graduate School of Education του Πανεπιστημίου του Harvard.

Log in with your credentials

Forgot your details?