Μολυσμένοι ωκεανοί | Ποια προβλήματα δημιουργούν;

Η Γη αποτελείται από 70% νερό. Επομένως, εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι οι ωκεανοί είναι ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της γης. Ωστόσο, παρατηρείται ότι τα ποσοστά ρύπανσης του νερού ολοένα και αυξάνονται στο πέρασμα των δεκαετιών. Άλλοτε γίνεται σκόπιμα και άλλοτε άθελά μας. Όπως και να έχει, τα προβλήματα είναι σοβαρά και δυσοίωνα για το μέλλον μας!

Μερικοί από τους τρόπους που μολύνονται οι ωκεανοί είναι οι εξής:

  • Βιομηχανικά απόβλητα. Πολλά σκουπίδια που παράγουμε καταλήγουν στους ωκεανούς.
  • Αποχετεύσεις. Η ροή από τις αποχετεύσεις καταλήγει, είτε χωρίς, είτε με ελάχιστη, επεξεργασία στους θαλάσσιους αποδέκτες
  • Λιπάσματα. Τα υπολείμματα λιπασμάτων από αγροτικές εκμεταλλεύσεις, που καταλήγουν σε περιοχές κοντά στην θάλασσα .
  • Πετρελαιοειδή. Οι πετρελαιοκηλίδες προκαλούν τεράστια οικολογική καταστροφή στους ωκεανούς. Είναι ιδιαιτέρως τοξικοί στους θαλάσσιους οργανισμούς. Ο καθαρισμός είναι εξαιρετικά δύσκολος σε αυτήν την περίπτωση.
  • Τοξικές και Ραδιενεργές Χημικές Ουσίες. Καταναλώνονται από μικρά ζώα. Οι οργανισμοί που βρίσκονται υψηλότερα στην τροφική αλυσίδα.

Άννα Κεσσέ, Ά Γυμνασίου

Log in with your credentials

Forgot your details?