Ο Ρόλος Της Μοριακής Βιολογίας Στην Ιατρική Ακριβείας

Το DNΑ αποτελεί το γενετικό υλικό και η αλληλουχία των αζωτούχων βάσεων σε κάθε γονίδιό του καθορίζει τη σύνθεση μίας συγκεκριμένης πρωτεΐνης. Μεταλλάξεις στην αλληλουχία των βάσεων οδηγούν σε ασθένειες, οι οποίες κάποιες φορές είναι τόσο μοναδικές όσο μοναδικό είναι και το DNA κάθε ανθρώπου. Οι απλές αυτές γνώσεις των βιβλίων βιολογίας του γυμνασίου αποτελούν τη βάση για την Ιατρική Ακριβείας.

Ο όρος αναφέρεται στη πιο σύγχρονη ιατρική προσέγγιση, η οποία προσαρμόζει το θεραπευτικό πρωτόκολλο στο ιδιαίτερο γενετικό προφίλ κάθε ασθενούς, με στόχο να μεγιστοποιήσει το όφελος. Η λογική της θεραπείας μίας ασθένειας με το ίδιο φάρμακο, στην ίδια δοσολογία, για όλους τους ασθενείς έχει αποδειχθεί πλέον αναποτελεσματική σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ογκολογικών ασθενών. Η ανάπτυξη της Ιατρικής Ακριβείας στηρίχθηκε στην αντίστοιχα εκρηκτική ανάπτυξη των γνώσεων της μοριακής βιολογίας, σε συνδυασμό φυσικά με τις δυνατότητες που έδωσε η πληροφορική και η τεχνολογία.

Στα πλαίσια του προγράμματος ACADEMIA SENIORS, οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εφαρμογές της Ιατρικής Ακριβείας, από την κα Σανούδου, υπεύθυνη του μαθήματος Ιατρική Ακριβείας, στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Η κα Σανούδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακογονιδιωματικής και συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

Log in with your credentials

Forgot your details?