Ο Ρόλος Της Βιοπληροφορικής Στην Ιατρική Ακριβείας

Το συνολικό DNΑ σε κάθε ανθρώπινο κύτταρο έχει μήκος περίπου 3 δισεκατομμύρια ζεύγη αζωτούχων βάσεων. Αν και το 99,9% των αζωτούχων βάσεων είναι όμοιο, το υπόλοιπο 0,1% κάνει κάθε άνθρωπο διαφορετικό, τόσο ως προς τα χαρακτηριστικά του όσο και ως προς τις ασθένειες που μπορεί να φέρει. Ίδια ασθένεια σε διαφορετικούς ανθρώπους μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικές μεταλλάξεις στο DNA και να χρειάζεται διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση.

Αλλά ποιος θα μπορούσε να «διαβάσει» τρία δισεκατομμύρια βάσεις στο DNA ενός ασθενούς, να τις συγκρίνει με την αντίστοιχη αλληλουχία ενός υγιούς ατόμου, να βρει τις διαφορές και να αποφασίσει ποιο είναι το σωστό φάρμακο; Και πού θα μπορούσε να αποθηκευτεί τόση πληροφορία; Την πρώτη φορά προσπαθήσαμε κάτι τέτοιο, χρειάστηκαν πάνω από 10 χρόνια έρευνας εκατοντάδων ερευνητών ανά τον κόσμο και κόστισε σχεδόν 3 δις δολάρια, χωρίς καν να το ολοκληρώσουμε. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της βιοπληροφορικής, η ανάλυση του DNA ενός ασθενούς γίνεται σε περίπου μία ημέρα και κοστίζει λιγότερο από 1000 δολάρια.

Στα πλαίσια του προγράμματος ACADEMIA SENIORS, οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εφαρμογές της βιοπληροφορικής στην Ιατρική Ακριβείας, από τον κ.Τσαούση, υπεύθυνο βιοπληροφορικής, σε εταιρεία μοριακής διάγνωσης ασθενειών (GENEKOR).

Log in with your credentials

Forgot your details?