Ομιλία για το Cyber Securit

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μαθητών μας σχετικά με τη σημασία της ασφάλειας στο διαδίκτυο, το τμήμα του ICT Δημοτικού και το τμήμα  Σχεδίασης (Πληροφορικής/Τεχνολογίας) του Γυμνασίου οργάνωσαν παρουσίαση-ομιλία την οποία παρακολούθησαν οι μαθητές της ΣΤ Δημοτικού/PYP και της Γ’Γυμνασίου/ΜΥP4 αντίστοιχα, η οποία διεξήχθη την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου.

Οι  μαθητές παρακολούθησαν είσηγηση από την εταιρεία KPMG η οποία περιελάμβανε παρουσίαση  και παροχή ενημερωτικού υλικού.

Οι εισηγητές από την KPMG μίλησαν για τα θέματα: κυβερνοασφάλεια, διαχείριση cyber bullying, online οικονομικές συνδιαλλαγές, διαχείριση password, προστασία υπολογιστή και data backup. Ακολούθησε συζήτηση  με απαντήσεις σε ερωτήσεις και απορίες των μαθητών.

Log in with your credentials

Forgot your details?