Πανελλήνιο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι

Tην Κυριακή 1 και τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018, η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία διοργάνωσε τους τελικούς αγώνες του 30ου Πανελλήνιου Ατομικού Πρωταθλήματος Σκάκι.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν μαθητές του CGS από την Α΄, Δ΄, Στ΄ τάξεις του Δημοτικού και την Α΄ Γυμνασίου.

Στον όμιλο της Α΄  Δημοτικού ο Τσίρκας Ιωάννης τερμάτισε με 2,5 βαθμούς καταλαμβάνοντας την εκατοστή δέκατη όγδοη θέση μεταξύ εκατόν τριάντα τεσσάρων διαγωνιζομένων.

Στον όμιλο της Δ΄  Δημοτικού ο Κωστέας Φρίξος Βασίλειος τερμάτισε με 3 βαθμούς καταλαμβάνοντας την εκατοστή ογδοηκοστή πέμπτη θέση μεταξύ διακοσίων έντεκα διαγωνιζομένων.

Στον όμιλο της Στ΄  Δημοτικού ο Καραδάκης Γεώργιος τερμάτισε με 3,5 βαθμούς καταλαμβάνοντας την εκατοστή εικοστή τέταρτη θέση μεταξύ εκατόν εξήντα εννέα διαγωνιζομένων.

Στον όμιλο της Α΄ Γυμνασίου ο Λιαμής Παύλος τερμάτισε με 3 βαθμούς καταλαμβάνοντας την εξηκοστή θέση μεταξύ ογδόντα διαγωνιζομένων.

 

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες για την προσπάθεια που κατέβαλαν!

Log in with your credentials

Forgot your details?