Παρουσιάσεις Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Οι παρουσιάσεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του CGS για το  ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έχουν σκοπό την ενημέρωση για το περιεχόμενο, τους στόχους και τις απαιτήσεις των προγραμμάτων, εξασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση στις επόμενες τάξεις. Ως εκ τούτου κρίνονται απαραίτητες και ιδιαιτέρως σημαντικές για όλες τις βαθμίδες.

H παρουσίαση σε γονείς μαθητών/τριών της Α’ Λυκείου/ΙΒ MYP για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Β΄ και Γ΄ Γενικού Λυκείου θα προγραμματιστεί αφού οριστικοποιηθεί ο νέος τρόπος εισαγωγής στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ακολουθεί πίνακας µε τις προγραμματισμένες παρουσιάσεις:

Ημερομηνία Τάξη Φοίτησης

2017-2018

Τάξη Φοίτησης

2018-2019

Ώρα Χώρος
5.2.2018 ΣΤ’ Δημοτικού/ IB PYP A’ Γυμνασίου/

IB MYP

18:00 Βιβλιοθήκη
7.2.2018 Α’ Λυκείου/IB MYP IB Diploma Programme 18:00 Βιβλιοθήκη
21.2.2018 Νηπιαγωγείο/IB PYP Α’ Δημοτικού/

IB PYP

18:00 Αίθουσα Εκδηλώσεων
21.3.2018 Γ’ Γυμνασίου/IB MYP Α’ Λυκείου/

IB MYP

18:00 Βιβλιοθήκη

 

Όλες οι παρουσιάσεις είναι ανοιχτές σε γονείς και µαθητές όλων των βαθµίδων του CGS καθώς και άλλων σχολείων.

Για την καλύτερη οργάνωση των παρουσιάσεων παρακαλούµε να δηλώσετε συμμετοχή τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του επιπέδου σας, το αργότερο µέχρι δύο ηµέρες πριν από την ηµέρα της παρουσίασης, την οποία ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε.

Log in with your credentials

Forgot your details?