Συμμετοχή της κ. Ευανθίας Σύρμου σε Διεθνές Συνέδριο του ΑΠΘ (19-22 Οκτωβρίου)

Η κ.Βάνια Σύρμου, διακεκριμένη φιλόλογος του CGS, θα συμμετάσχει ως εισηγήτρια στο Διεθνές Συνέδριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα τη Λογοτεχνική Ανάγνωση στην κοινωνία και το σχολείο, σε συνεργασία με τον Λευτέρη Βεκρή. Με θέμα τις “Διδακτικές προσεγγίσεις λογοτεχνικών χαρακτήρων στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γυμνασίου/ Κοινωνική και πολιτισμική προσέγγιση” θα ξεκινήσει η 4η Συνεδρία, την Παρασκευή στις 20 Οκτωβρίου, στο Αμφιθέατρο 1 του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ.

Η διδακτική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στο τμήμα Β3 της Β’ Γυμνασίου / ΙΒ ΜΥΡ3 κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

 

Πληροφορίες για το συνέδριο:

http://litreadauth2017.weebly.com/

Log in with your credentials

Forgot your details?