Συμμετοχή του CGS στο Erasmus+

Tο Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Από τις τρεις Βασικές Δράσεις (Key Actions) τη σχολική εκπαίδευση αφορούν οι πρώτες δύο:

  1. Βασική Δράση 1 (KA1): Κινητικότητα των ατόμων
  2. Βασική Δράση 2 (ΚΑ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών

Tα τελευταία δύο χρόνια το CGS πήρε έγκριση για συμμετοχή και στους δύο άξονες δράσεων, δίνοντας την ευκαιρία σε δεκάδες εκπαιδευτικούς να επιμορφωθούν στο εξωτερικό. Με τον τρόπο αυτό το σχολείο, οι εκπαιδευτικοί και εν τέλει οι μαθητές απέκτησαν νέες διδακτικές εμπειρίες που στηρίχθηκαν σε βέλτιστες πρακτικές από φορείς και σχολεία του εξωτερικού.

 

Βασική Δράση ΚΑ1: «Από τις συνιστώσες στη συνισταμένη: ενισχύοντας τη διδασκαλία και τη μάθηση με προσέγγιση STEM από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο».

Με άξονα την εκπαίδευση STEM, δώδεκα εκπαιδευτικοί από όλες τις σχολικές βαθμίδες  ταξίδεψαν σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες για να παρακολουθήσουν τα παρακάτω εργαστήρια/workshops:

a) Collaboration and Augmented Reality for the Future Classroom and Staffroom (Belgium)

b) Tap-Swipe-Pinch into STEM (Estonia)

c) Get up with natural sciences (Finland)

d) Sports Education (Italy)

e) Using iPads in mathematics and science classes in high schools (Austria)

f) Maths and Music (Spain)

g) Interactive technologies for the future classroom (Belgium)

Στιγμιότυπα από τις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών:  https://flic.kr/s/aHskBW6PmP

 

Βασική Δράση ΚΑ2: «STEM for all seasons».

Στο πλαίσιο του άξονα ΚΑ2, το CGS δημιούργησε στρατηγική σύμπραξη με 4 ακόμα σχολεία από την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία και τη Γερμανία. To project αυτό ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016 και έχει διάρκεια 30 μήνες. Σκοπός είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των σχολείων και η έμφαση στη διδασκαλία STEM χρησιμοποιώντας ως όχημα τον καιρό και συγκρίνοντας τις καιρικές συνθήκες στις 4 άκρες τις Ευρώπης!

Προς την κατεύθυνση αυτή το σχολείο εγκατέστησε μετεωρολογικό σταθμό http://www.weatherlink.com/user/cgsweather/index.php?view=main&headers=0 o ο οποίος μεταδίδει στην ιστοσελίδα του σχολείου σε real time βασικά μετεωρολογικά δεδομένα.

Κατά το πρώτο δίμηνο του Project εκπαιδευτικοί ταξίδεψαν στο Aystetten της Γερμανίας όπου τέθηκαν οι αρχικοί στόχοι του προγράμματος και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.  Το Φεβρουάριο του 2017 τέσσερις εκπαιδευτικοί του σχολείου μετέβησαν στο Limerick της Ιρλανδίας, όπου μαζί με 16 ακόμα εκπαιδευτικούς από τις υπόλοιπες χώρες εκπαιδεύτηκαν στη ρομποτική, το animation, το Scratch και άλλα νέα διδακτικά εργαλεία.

Το Μάιο άλλοι εκπαιδευτικοί από τα σχολεία της σύμπραξης θα φιλοξενηθούν από το CGS και θα εκπαιδευτούν στο Raspberry-pi, διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές ενώ παράλληλα θα ξεκινήσουν την κατασκευή των “weather-box”.

Πληροφορίες, στιγμιότυπα … και καιρικά δεδομένα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του project http://www.stemforallseasons.eu/ και το blog http://stemforallseasons.wixsite.com/blog.

Tα παραπάνω προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

 

Log in with your credentials

Forgot your details?