Συμμετοχή του CGS στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+

Το CGS συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ που διοργανώνει και χρηματοδοτεί η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el)

Το CGS συμμετέχει στη δράση ΚΑ2 με τίτλο “Connected with the environment”, η οποία έχει στόχο τη συνεργασία για την προώθηση της καινοτομίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης. Στη δράση αυτή, μαζί με το CGS, συμμετέχουν 4 σχολεία από την Πολωνία, την Αυστρία, την Κροατία και τη Σλοβενία. Η διάρκειά της είναι 24 μήνες, από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2019 και περιλαμβάνει 4 θεματικές ενότητες:

  1. Ιστορία και πολιτισμός
  2. Σχέσεις
  3. Τεχνολογία
  4. Οικολογία

Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες, οι οποίες πραγματοποιούνται από τους μαθητές των 5 σχολείων που συμμετέχουν. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, τόσο μέσω διαδικτυακής επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ενότητας, όσο και μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής και φιλοξενίας μαθητών. Ειδικότερα:

  • Πολωνία: 6 μαθητές του CGS θα φιλοξενήθηκαν από οικογένειες για 1 εβδομάδα τον Μάρτιο του 2018, μετά από την ολοκλήρωση της 1ης ενότητας
  • Ελλάδα: 24 μαθητές από τα 4 σχολεία που συμμετέχουν φιλοξενήθηκαν για 1 εβδομάδα από μαθητές του CGS τον Ιανουάριο του 2019, μετά από την ολοκλήρωση της 3ης ενότητας
  • Αυστρία: 6 μαθητές του CGS θα φιλοξενηθούν από οικογένειες για 1 εβδομάδα τον Μάιο του 2019, μετά από την ολοκλήρωση της 4ης ενότητας

Στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές:

  1. Να χρησιμοποιήσουν με αυτοπεποίθηση και κριτική σκέψη ποικίλα μέσα σύγχρονης τεχνολογίας για να παράγουν βίντεο, πόστερ, συνεντεύξεις, έρευνες μέτρησης κλπ
  2. Να κοινοποιήσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους στην αγγλική γλώσσα με ποικίλους τρόπους (γραπτό, προφορικό, επίσημο και ανεπίσημο) και να αναπτύξουν επίγνωση της διαπολιτισμικότητας και θετική στάση απέναντι στην πολιτισμική διαφορετικότητα.
  3. Να εντοπίσουν ανάγκες, να σχεδιάσουν, να εκτελέσουν και να αξιολογήσουν δράσεις με επίγνωση των ηθικών συνεπειών, να αναλάβουν διαφορετικούς ρόλους και να αναπτύξουν κίνητρο και αποφασιστικότητα στην επίτευξη των στόχων τους.

Log in with your credentials

Forgot your details?