Θερινό Πρόγραμμα – STEM Education

Ερευνώ το φυσικό κόσμο (Δ’, Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού)

Στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι πλήρως συμβατό με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, τα παιδιά οικοδομούν τη γνώση ενεργά, ερευνώντας, εξερευνώντας, συνεργαζόμενα και επικοινωνώντας μεταξύ τους με θετικό τρόπο που ωφελεί στην ανάπτυξή τους. Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν το μοναδικό εκπαιδευτικό πακέτο μικροκλίμακας που έχει σχεδιάσει η UNESCO και εφαρμόζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο σκοπός της σχεδίασης αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι μαθητές:

  • Να αποκτήσουν εργαστηριακή εκπαίδευση
  • Να μάθουν να εργάζονται σε ομάδες
  • Να χρησιμοποιούν υλικά μικροκλίμακας τα οποία είναι ελαφριά, δεν τραυματίζουν και είναι φιλικά προς το χρήστη.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ερευνώ το φυσικό κόσμο περιλαμβάνει μια σειρά από εξαιρετικά πολύτιμες δραστηριότητες, όπου οι μαθητές/τριες μπορούν να εξασκηθούν, να διερευνήσουν και να πειραματιστούν με τα υλικά που περιέχει το “micro” κουτί τους με σκοπό να κατανοήσουν βασικές έννοιες των φυσικών επιστημών.

Πρόγραμμα

Ώρα / Ημέρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:30-09:00 Προσέλευση στο χώρο Προσέλευση στο χώρο Προσέλευση στο χώρο Προσέλευση στο χώρο Προσέλευση στο χώρο
09:15-10:30 Κατασκευή ανεμοδείκτη Λασπόνερο: πως το κάνουμε πόσιμο; Micro – ηλεκτρισμός Κύκλωμα σε σειρά Οξέα και βάσεις
10:30-11:00 Διάλλειμα Διάλλειμα Διάλλειμα Διάλλειμα Διάλλειμα
11:00-12:30 Παραγωγή και έλεγχος του CO2 Το ψηλότερο υγρό Η λάμπα που ανάβει Κύκλωμα παράλληλο Εξουδετέρωση
12:30-13:15 Διάλλειμα Διάλλειμα Διάλλειμα Διάλλειμα Διάλλειμα
13:15-14:45 Microπυροσβεστήρας Ανιχνεύοντας το νερό Φωτοβολία Η μαγική πιπέτα Εφαρμογή των γνώσεων για τους δείκτες

Coding and Robotics (Γυμνάσιο)

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές γυμνασίου. Η εμπλοκή στην ομαδική κατασκευή ενός λειτουργικά αυτόνομου και πολύπλοκου ρομπότ τους βοηθά να απελευθερώσουν τη δημιουργική δύναμή τους και παράλληλα να κατανοήσουν εμπειρικά τις έννοιες που κρύβονται πίσω από τα φυσικά μεγέθη με συναρπαστικό τρόπο.

Με την πλατφόρμα LEGO Mindstorms EV3, οι μαθητές θα διδαχθούν προχωρημένες τεχνικές προγραμματισμού και κατασκευής μοντέλων ρομπότ, ειδικά φτιαγμένων ώστε να λύνουν με πρωτότυπο τρόπο αληθινά προβλήματα.

Το πρόγραμμα έχει επίσης ως στόχο να βοηθήσει τους μυημένους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με τη Διαγωνιστική Εκπαιδευτική Ρομποτική, όπου η σωστή ιδέα κάνει τη διαφορά και η βέλτιστη υλοποίησή της φέρνει τη διάκριση! Στη διάρκεια των μαθημάτων θα αναπτυχθούν μεθοδολογίες «αποκωδικοποίησης μιας πρόκλησης», χαρτογράφησης μιας πίστας, προχωρημένες κατασκευαστικές τεχνικές, καθώς και τεχνικές αλγορίθμων.

Εκτός από το LEGO Mindstorms EV3, θα παρουσιάσουμε και πλατφόρμες ανοικτού λογισμικού (Arduino), οι οποίες προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες προγραμματισμού. Έτσι μπορούμε να κατασκευάσουμε αυτοματισμούς με μεγαλύτερο τεχνολογικό εύρος και να προσφέρουμε στην κατασκευή μας μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.

Πρόγραμμα

Ώρα / Ημέρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:30-09:00 Προσέλευση στο χώρο Προσέλευση στο χώρο Προσέλευση στο χώρο Προσέλευση στο χώρο Προσέλευση στο χώρο
09:15-10:30 Simple machines Robotic arm Sumo fight: create Line follower Arduino coding
10:30-11:00 Διάλλειμα Διάλλειμα Διάλλειμα Διάλλειμα Διάλλειμα
11:00-12:30 Basic programs Grab & lift Sumo fight: program WRO challenge Automation
12:30-13:15 Διάλλειμα Διάλλειμα Διάλλειμα Διάλλειμα Διάλλειμα
13:15-14:45 Build your bot Maze runner Sumo fight: fight! WRO contest DIY electronix

Λεπτομέρειες

Κόστος συμμετοχής

1 παιδί 2 παιδιά
1η εβδομάδα —> 18 – 21 Ιουνίου 176 € 328 €
1 εβδομάδα 220 € 410 €
2 εβδομάδες 385 € 717 €

 

Υποβολή Aιτήσεων: έως Παρασκευή 14 Ιουνίου.

  • Πλήρης διατροφή (δεκατιανό-γεύμα)
  • Μεταφορά door-to-door.

Στοιχεία πληρωμής

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

075/470100-38

ΙΒΑΝ: GR5401100750000007547010038

*Παρακαλούμε στην κατάθεση να αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντα και το “Θερινό Πρόγραμμα – STEM Education”.

 

Πληροφορίες-Εγγραφές: 210 6030411 (εσωτ. 955) | summer@cgs.edu.gr

Log in with your credentials

Forgot your details?